Jump to content

klaxxon

Members
 • Content Count

  71
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

klaxxon last won the day on November 19 2017

klaxxon had the most liked content!

Community Reputation

1 Neutral

About klaxxon

 • Rank
  Membru

Profile Fields

 • City
  Waikiki beach
 1. http://sourceforge.net/projects/windjview/
 2. Caut o schem? de tester acustic de continuitate cu frecven?a puternic variabil? cu rezisten?a din circuitul de testat. De exemplu, pentru o varia?ie a rezisten?ei de 0,2? frecven?a s? varieze cu m?car 200Hz. Are cineva o astfel de schem?? Mul?umesc anticipat.
 3. Se poate interveni ?n partea de tuner FM pentru a?a numita opera?ie de tragere ?n band?, dar acest lucru e posibil doar la un atelier specializat ?i e cu at?t mai dificil cu c?t e vorba despre un aparat realizat ?n tehnologie SMD, iar schema electric? nu exist?.
 4. Probabil c? o reinstalare (actualizare) a driverului imprimantei poate rezolva problema.
 5. P?i asta ne spune ?i celebra ecua?ie a lui Einstein: E=mc? Materia este energie ?mpachetat?. A?adar, toate lucrurile v?zute au fost create din cele nev?zute. Ce superinteligen?? a putut s? fac? asta? R?spunsul ni-l d? ?nc? o dat? Biblia, cartea de c?p?t?i a omenirii. Octavian Paler spunea c? cine n-a citit Biblia, poate fi considerat semianalfabet. Eu s?nt unul dintre ace?tia. S? vedem ce spune Crezul ?n primele versete: Cred ?ntru Unul Dumnezeu, Tat?l Atot?iitorul, F?c?torul cerului ?i al pam?ntului, v?zutelor tuturor ?i nev?zutelor. Cine a citit ?i despre inexplicabilele for?e nucleare - tare ?i slab?, ar putea s? g?seasc? ?i de ce este numit Dumnezeu, Atot?iitorul.
 6. Chiar nu am nici un chef s? discut ?n aceste zile de s?rb?toare ?n contradictoriu cu dvs., dle ola_nicolas. Extras din fizica de clasa a XI-a. O g?si?i aici integral. http://ro.wikipedia.org/wiki/Contrac%C8%9Bia_Lorentz http://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativit%C4%83%C8%9Bii_restr%C3%A2nse
 7. Conform legilor fizicii actuale, materia nu poate circula cu viteza luminii pentru c? masa tinde la infinit iar lungimea la zero. ?n aceste condi?ii, nu numai c? nici o fiin?? vie n-ar putea s? fac? o c?l?torie cu o astfel de vitez?, dar ?ns??i nava s-ar dezintegra cu tot ce ?nseamn? materie aflat la bordul ei. S-a descoperit ?ns?, c? informa?ia poate circula cu viteze superluminice. Deocamdat?, totul reprezint? un mister denumit Quantum Entanglement. Clic pe butonul CC pentru a vedea ?i subtitrarea ?n englez?. http://youtu.be/GkkIvp71P1c
 8. Ar fi posibil, dar ai nevoie de un montaj divizor - cum spune colegul miron1947 - cu 10, 100, 1000 pentru semnalul de m?surat. S-ar putea m?sura 200KHz, 2MHz ?i 20MHz cap de scal?. Deoarece la m?surarea direct? a frecven?elor cu num?r?toarele universale nu se pot dep??i frecven?e de ordinul 500 MHz, la frecven?e superioare acestei valori se aplic? una din metodele urm?toare: 1) divizarea de frecven?? sau prescalarea, care const? ?n divizarea frecven?ei semnalului prin 2, 4, 8 sau 10, frecven?? care apoi se m?soar? direct cu frecven?metrul digital. Divizorul trebuie s? foloseasc? circuite foarte rapide (ECL, diode tunel). Pentru afi?area direct? a frecven?ei m?surate, timpul de deschidere a por?ii este m?rit cu acela?i factor cu care este divizat? frecven?a semnalului de intrare. Aceast? metod? are avantajul c? permite m?sur?ri rapide ?i cu citire direct?, frecven?a maxim? este ?ns? limitat?. 2) conversia de frecven?? cu heterodinare const? ?n cobor?rea frecven?ei de intrare prin mixarea (amestecul) cu un semnal de frecven?? u?or diferit? de frecven?a de m?surat ?i cunoscut? cu mare precizie. Se folose?te o schem? special? iar valoarea frecven?ei rezult? din calcule.
 9. Circuitele s?nt ?ntr-adev?r de mult? vreme dep??ite, m-am jucat ?i eu cu ele acum vreo 25 de ani, dar dac? omul insist?... http://cobrasov.com/CoBra%20Project/index.html
 10. Coduri produse create de fosta Microelectronica: MMC = Microelectronica MOS Complementar MMP = Microelectronica MOS Canal P MMN = Microelectronica MOS Canal N MBD = Microelectronica Bipolar Digital Tehnologia bipolar? permitea o vitez? mai mare de procesare a semnalelor dec?t cea MetalOxidSemiconductor, ?n schimb, consumul de energie era cu mult mai mare. Acesta este motivul pentru care o serie de circuite erau proiectate in tehnologie bipolar?. MBD8205 ar putea fi similar cu Intel 8205 decodor binar de mare vitez?. E posibil ca pe aici s? g?se?ti c?teva aplica?ii cu circuitele pe care le ai. Descarc? Totul despre calculatorul aMIC unde se trateaz? circuitele SIO, PIO ?i CTC.
 11. Transformatorii de joas? frecven?? - Traducere din limba rus?
×
×
 • Create New...

Important Information

We use cookies and related technologies to improve your experience on this website to give you personalized content and ads, and to analyze the traffic and audience of your website. Before continuing to browse www.tehnium-azi.ro, please agree to: Terms of Use.