Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/10/2020 in Posts

 1. 3 points
  Mi-am dorit de multă vreme să construiesc o stație de lipit care să folosească curentul alternativ ca și sursă de curent pentru alimentarea rezistenței letconului. Inițial am construit proiectul acesta: https://www.allaboutcircuits.com/projects/do-it-yourself-soldering-station-with-an-atmega8/?utm_source=eetech&utm_medium=eetech-social&utm_campaign=reposts-projects/ căruia i-am adăugat o protecție la supratemepratură. Apoi am realizat proiectul acesta: https://www.instructables.com/id/DIY-Arduino-Soldering-Station/ Cu ajutor la scrierea programului, am realizat proiectul din această schemă: Explicațiile pentru schemă sunt: SV3 - avem conectați doar pinii A2 și A3 (veți vedea în program pentru că sunt folosiți la testare), SV1 - aici avem conectat un modul cu MAX6675 și SV2 - aici am conectat un LCD 1602, pe care se va afișa conform cu programul: temperatura setată din potențiometrul R7, temperatura aproximată a vârfului și [temperatura] citită de către MAX6675. OK1 generează câte un impuls pentru fiecare trecere prin 0 a tensiunii alternative, K1 este un releu care oprește alimentarea rezistenței în momentul în care este depășită temperatura de 432 C sau atunci când este decuplat unul sau ambele fire de la termocuplu, partea de alimentare este formată din LM317 și L7805, iar elementul de forță este alcătuit din triacul BT138, care este controlat de pinul 7 al lui Arduino Nano V3. Pentru controlul temperaturii, am folosit un controller de tip PID, prin utilizarea în mediul Arduino IDE a librăriei <PID_v1.h>. La prima vedere, controlerul pare să funcționeze. Programul implementat este: #include <PID_v1.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <max6675.h> #define thermoDO 12 #define thermoCS 10 #define thermoCLK 13 #define potentiometer A0 #define zerocrossing 2 #define triac 7 #define relay A1 #define test A2 #define test1 A3 int lowError = 0; //guessing for now. The bigger these values the smaller the deadband either side of 0 error that constitues a 50% duty cycle int highError = 220; float temperature, realTemperature; int pottemperature; int counter; int tempError = false; // global error flag int shownError = false; //flag to say error shown int duty = 0; // variable for duty cycle //PID constants //double Kp = 5; //double Ki = 0.25; //double Kd = 0; //Define the aggressive and conservative Tuning Parameters double aggKp = 4, aggKi = 0.2, aggKd = 1; double consKp = 1, consKi = 0.05, consKd = 0.25; //PID variables unsigned long currentTime, previousTime; double elapsedTime; double error; double lastError; double input, output, setPoint; double cumError, rateError; PID myPID(&input, &output, &setPoint, consKp, consKi, consKd, DIRECT); byte thermometer[8] = //icon for termometer { B00100, B01010, B01010, B01110, B01110, B11111, B11111, B01110 }; byte arrow[8] = //icon for arrow { B11000, B01100, B00110, B00011, B00011, B00110, B01100, B11000 }; MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); /* The circuit: LCD RS pin to digital pin 12 LCD Enable pin to digital pin 11 LCD D4 pin to digital pin 5 LCD D5 pin to digital pin 4 LCD D6 pin to digital pin 3 LCD D7 pin to digital pin 2 LCD R/W pin to ground LCD VSS pin to ground LCD VCC pin to 5V 10K resistor: ends to +5V and ground wiper to LCD VO pin (pin 3) */ LiquidCrystal lcd(3, 4, 5, 6, 8, 9); // added stuff to log temperatures on serial monitor // change loop time management from simple delay #define PRINTRATE 100 #define DISPLAYRATE 250 char textbuf[100]; //buffer for data to send unsigned long serialTime = millis(); //sending interval for data unsigned long displayTime = serialTime; //display interval for LCD int pt; //local store for pot and iron temperatures; int tmp; double err, cErr, rErr, op; int dty; void setup() { myPID.SetMode(AUTOMATIC); myPID.SetOutputLimits(0, 220); Serial.begin(115200); // or faster if your Arduino/PC can handle it... pinMode(test, OUTPUT); pinMode(test1, OUTPUT); lcd.createChar(0, thermometer); lcd.createChar(1, arrow); lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("STATIE DE LIPIT"); output = 0; setPoint = 0; delay(1200); lcd.clear(); pinMode(relay, OUTPUT); pinMode(potentiometer, INPUT); pinMode(zerocrossing, INPUT_PULLUP); pinMode(triac, OUTPUT); digitalWrite(triac, LOW); digitalWrite(relay, HIGH); realTemperature = thermocouple.readCelsius(); temperature = 0.779828 * realTemperature - 10.3427; input = temperature; //updateDisplay(); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), zero, RISING); } void loop() { if (millis() > serialTime + PRINTRATE) { //send serial data every PRINTRATE mS noInterrupts(); // make sure our local copies are not corrupted while copying them over from ISR tmp = temperature; pt = pottemperature; err = error; cErr = cumError; rErr = rateError; op = output; dty = duty; interrupts(); sprintf(textbuf, "Time: %lu, Set: %4u, Temp: %4u", millis() / 100, pt, tmp); //format the print string Serial.print(textbuf); sprintf(textbuf, ", error: %.9g, cumErr: %.9g, rateErr: %.9g, output: %.9g, duty: %3u", err, cErr, rErr, op, dty); Serial.println(textbuf); //send to serial monitor, about 3mS @ 115200 serialTime += PRINTRATE; } if (millis() > displayTime + DISPLAYRATE) { //update display every DISPLAYRATE mS if (!tempError) { // if no error updateDisplay(); } else // do something on error { // eg show the word error on the display if (!shownError) { // we've not shown error yet, so show it displayErrors(); shownError = true; //set flag so don't show it again } } displayTime += DISPLAYRATE; } } void zero() { counter++; //*** change this line below if (counter > duty) { //reach duty cycle limit, unless duty was 25 in which case leave on until next duty calculated later digitalWrite(triac, LOW); } if (counter >= 25) { counter = 0; digitalWrite(test, HIGH); //this will generate a pulse on test pin (5) every 250mS to prove counter incrementing... pottemperature = analogRead(potentiometer); pottemperature = map(pottemperature, 0, 1023, 150, 400); setPoint = pottemperature; digitalWrite(test, LOW); // put test pin low realTemperature = thermocouple.readCelsius(); temperature = int(0.779828 * realTemperature - 10.3427); // make temperature an integer input = temperature; if (tempError || isnan(realTemperature) || temperature >= 432) { // on error kill power & set global error flag digitalWrite(relay, LOW); // turn off power to iron //*** add this line below just in case digitalWrite(triac, LOW); tempError = true; //set error flag. can only be unset outside ISR. Once set no further action taken till unset in main loop. } else { //reading valid //*** if (temperature < pottemperature) { //*** remove this line and allow errors to be both + and - digitalWrite(test1, HIGH); // *** changed, generate a pulse on test1 (D6) when reading valid //error = pottemperature - temperature; // *** +ve error when low = increase duty cycle, -ve error when high = decrease it double gap = abs(setPoint - input); //distance away from setpoint if (gap < 10) { //we're close to setpoint, use conservative tuning parameters myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd); } else { //we're far from setpoint, use aggressive tuning parameters myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd); } myPID.Compute(); // error = map(error, lowError, highError, 0, 24); // cumError += error * 250.0; // // rateError = (error - lastError) / 250.0; // // output = Kp * error + Ki * cumError + Kd * rateError; //output error needs to be mapped to a number between 0 and 24 duty = map(output, lowError, highError, 0, 25); // *** lowError is const for fully off, highError is const for fully on. zero error maps to 50% duty = constrain(duty, 0, 25); // ***keep duty between 0 and 25 (25 = 100%) //*** re-arrange & add 3 lines if (duty > 0) { digitalWrite(triac, HIGH); } else { digitalWrite(triac, LOW); } lastError = error; digitalWrite(test1, LOW); //*** remove 3 lines // } // else { // duty = 0; // }//if (temperature }//if (tempError } //if(counter >= 25 }// zero() void updateDisplay() { pottemperature = analogRead(potentiometer); pottemperature = map(pottemperature, 0, 1023, 150, 400); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.write((byte)0); lcd.setCursor(2, 0); lcd.print((int)pottemperature); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print((char)223); //degree sign lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.write((byte)1); if (temperature <= 45) { lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("Lo"); } else { lcd.setCursor(2, 1); lcd.print((int)temperature); } lcd.setCursor(6, 1); lcd.print("["); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print((int)realTemperature); lcd.setCursor(10, 1); lcd.print("]"); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print((char)223); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("C"); } void displayErrors() { digitalWrite(relay, LOW); // the relay will disconnect the power to the soldering iron heating element lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.write((byte)0); lcd.setCursor(1, 0); lcd.write((byte)0); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print("ERROR!"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.write((byte)0); lcd.setCursor(15, 0); lcd.write((byte)0); } Am 2 întrebări în ceea ce privește programul (codul) implementat: 1. Observ pe osciloscop că tranziția de la 0 logic la 1 logic (0V - 5V) de pe pinul 7 (albastru pe imagine) al lui Arduino, se face cu o întârziere de aproximativ 1 mS față de impulsul care il primește pe pinul 2 (galben pe imagine). În ce măsură afectează această întârziere funcționarea circuitului ? În timp ce tranziția de la 1 la 0 se face la momentul potrivit: Pe rezistența letconului: 2. Ce parere aveti despre cod ? Eu am adăugat numai partea cu implementarea PID-ului. Acesta este rezultatul (albastru = setpoint și roșu = temperatura letconului): Vă mulțumesc pentru eventualele sfaturi/observații/comentarii. 😀 Urmează și partea cu realizarea practică a stației, dar mai întâi aș dori să rezolv problemele prezentate. Dacă există informații neclare sau incomplete, vă rog să îmi spuneți și voi încerca să clarific.
 2. 3 points
  Până nu demult uitasem de electronică.. aveam un modul de amplificator funcțional cu 5 perechi finali MJL, foarte mulțumit de el. Dar am zis sa il refac din proprie dorință, intr-un fel, sa imi "testez" abilitățile... am desenat cablajul in kicad, nu ma asteptam sa functioneze, dupa un timp aproape renuntasem, fiind primul meu cablaj desenat vreodată, normal ca au fost trasee "neconectate" ici colo.. in final am reusit si am gasit toate greselile (cea mai mare fiind cablajul in totalitate printat greșit, fața fiind inversata cu spatele sau "top cu bottom", dar chiar și așa dat fiind faptul ca e facut la fabrica nu contează). In prezent am refacut si corectat greselile si intentionez sa comand inca un set de cablaje si sa dezmembrez si modulul functional deoarece contine ambele canale pe aceeasi placa si 1. este greu de așezat in carcasa 2. Racirea e greu de obtinut uniform, 3.Limiterul existent nu funcționează iar ca sa pot umbla la el ar trebui demontat tot oricum. Cateva poze cu modulul original si cel realizat de mine.
 3. 3 points
  In legatura cu deplasare trasei la pornire, am la reparat 2 osciloscoape Tektronix T-912 si T-922, am reusit sa repar T-922 si la proba finala inchis in cutie, in 3 minute de la pornire spotul CH1 s-a deplasat 15 mm in jos si CH2 6mm dupa care se stabilizeaza. Am studiat si am gasit ca tranzistorul dublu FET de la intrare este vinovatul, in documentatie diferenta deviatiei maxime este de 40uV/grad ceea ce inseamna la diferenta de temperatura de 20 de grade un drift maxim de 0,8mV. Cum sensibilitatea intrarii este de 2mV/cm asta ar insemna o deplasare maxima de 4mm, dar Tek selecteaza componentele si evident deplasarea este mult mai mica. Am incercat cu ventilator si nu merge cu radiator pe FET nu merge si desi am tranzistori de schimb 2N5911 nu ma incumet deoarece atenuatorul calibrat nu este demontabil. Atunci am schimbat intreg modulul de intrare cu cel din T-912, identic si dupa calibrare si reglaje deplasarea CH1 este 1mm si CH2 6mm si asta este. Concluzia si piesele imbatranesc si nu ai ce sa le mai faci, desi le schimbi si piesele de schimb sunt la fel de batrane si nu se mai fabrica. @gsabac
 4. 2 points
  Dacia e o masina practica, suficient de buna, e ieftina si emana modestie. Face exact ce-mi doresc eu de la o masina si cu diferenta de bani ramasa (necupanrand un Audi) pot sa ma dau cu schiurile pe un ghetar in Elvetia, sa ma duc la pescuit in Cuba si sa platesc scoala privata a copiilor pe 2 ani (si sa-mi zambesc in barba de cate ori unul sau altul care nu ma cunosc personal au senzatia ca-s foarte sarac) Concluzia: alege pe baza criteriilor importante pentru tine si familia ta, nu doar pe baza criteriilor tehnice ale masinii. Sunt lucruri mult mai importante in viata decat masina care o conduci. RR
 5. 2 points
  Nu o sa-ti iau in seama postarea...se simte aciditatea in cele descrise iar mie nu-mi plac astfel de oameni. In legatura cu cei 5%...ai dreptate...m-am grabit un pic si este adevarat, la suma rezistentelor tot 5% toleranta. Numai ca una este toleranta de 5% la o rezistenta de 1-10ohmi si alta este 5% la 500k-1M. Iar in privinta condensatorilor ceramici...capacitatea lor se modifica si in functie de temperatura din aparat...iar 1-2 pf in circuitul de corectie inseamna foarte mult cateodata. Este adevarat ca nu influenteaza buna functionare a osciloscopului...dar influenteaza aspectul oscilogramei pe tub...care pentru mine trebuie sa fie perfecta...mai alesc cand lucrez cu surse in comutatie si am nevoie sa vad un semnal corect. In osciloscoapele mai cu mot se folosesc in circuitul de atenuare condensatori NGO sau COG...adica cu cel mai mic factor de deviatie la temperatura....tocmai din aceasta cauza...sa nu fie modificata oscilograma la cresterea temperaturii in osciloscop...si nici nu vreau sa ajung sa ma intreb daca oscilograma vizualizata este corecta sau nu. Vreau sa trag din acest aparat maxim cat se poate scoate....ma costat mult mai mult banii investiti in el decat valoarea aparatului. Numai trimerii m-au costat 220 de lei....iar de restul nu mai vorbim. Mai am alte trei osciloscoape in perfecta stare de functionare, doua Hameg-uri si un Tesla...dar aparatul acesta romanesc a fost placerea mea, deoarece a fost primul osciloscop cu care am lucrat multi ani in urma. Sa revenim la oile mele... am montat noii trimeri si cateva rezistente..unele dintre ele cu 0,25%, altele cu 0,5%. Am montat si o rezistenta de 1M cu 1% dar am s-o inlocuiesc, am gasit prin cutiile mele una cu 0,5%. Singurul dezavantaj la acesti trimeri este faptul ca nu se pot regla prin spatele lor...iar la unul din trimeri a trebuit sa-i modific pozitia ca sa-l pot regla cand comutatorul se afla in dreptul diviziunii respective. Mai sunt inca piese de pus.
 6. 2 points
  M-am uitat pe website-ul individului cu teoria tipul e "Jack of all trades and master of nothing" (in traducere : se pricepe la toate si e bun la nimic) RR
 7. 1 point
  simplu, iti comanzi o mireasa de pe internet ("TCP-IP wife") RR
 8. 1 point
  Am uitat sa mentionez - cele 3 masini Duster ce mai sus nu sunt 4x4 sunt cu tractione fata. RR
 9. 1 point
  Masa totala rulanta (MTR) este de 2825 kg la Duster, versus numai 2418 la Logan MCV Stepway. Diferenta de 407 kg, este suficienta ca Duster sa consume mai mult. In plus la tractiunea 4x4 randamentul este putin mai mic, din cauza lantului de transmisie specific autoturismelor de teren.
 10. 1 point
  Romanul obisnuit isi cumpara BMW si Mercedes...vechi de 15 ani. In ultimii 7 ani am posedat 3 Dustere, 1 Sandero (nu stepway) si un MCV. (MCV-ul il conduc acum si unul din Dustere sotia) - toate cu volanul pe dreapta ca sa se merge aici, toate cumparate noi de la reprezentana Dacia/Renault si service-ul facut la ei. Sandero (model 2013)- 0Km -67.000Km - s-a ars un bec si mi s-a rupt antena la spalatorie din vina mea. Duster (model 2013) cu aer conditionat - 0Km- 80.000Km nimic nu s-a stricat (cred ca s-au ars ceva becuri) si am avut o problema cu aerul conditionat (care se pare e o problema la cele cu volanul pe dreapata) - conducta care trebuie sa "pishe" apa din condens e pozitionata gresit si pisha in caroserie. Duster(model 2015) fara aer consitionat, jenti iestine, radio simplu etc. (modelul cel mai ieftin) - 0Km-65000Km - becuri pe la faruri, nimic special. Duster (model 2018) fara aer condiotionat, jenti tabla (asta inca il am) 0km-25.000Km - nimic pana acum. Logan MCV - model 2020 - 0km- 7000Km - merge bine inca nu ma pronunt ca e prea devereme. Consum pe autostrada 130 Kmh Sandero - 5l/100km Duster 6.2l/100Km MCV 5.5l/100Km nu stiu in regim urban ca merg numai pe autostrada. (90% din timp) Eu personal sunt multumit de masinile astea, sunt ieftine si fac exact ce scrie in manualul de utilizare - intretinearea e ieftina 150 Euro / service la Renault/Dacia la fiecare 20.000Km. Nu ridic capota decat sa pun lichid la stergatoare. Cand ies din garantie (3ani sau 5ani) o duc inapoi si iau una noua. RR PS - toate masinile de ma sus sunt cu 1.5Dci dar motorul nu e chiar la fel - cel de pe Duster are factorul de compresie un pic mai mare si evident alta cutie, iar la MCV e cu AD-Blue (poluare mai mica). Toate au avut start/stop cand te opresti la semafor sau esti intr-o coloana.
 11. 1 point
  Au ajuns si trimerii...acum caut rezistente si condensatori THT de calitate....cu tolerantele cele mai mici posibile si stabilitate termica buna. Destul de greu cu aceste piese precise....mai ales ca unele trebuie sa lucreze si la tensiuni mari. Piesele originale le elimin....rezistente de 1M cu tolerante de 5%, inseamna vreo 50k abatere...alte rezistente cate 2-3 buc inseriate tot cu valoare de 5%, adunate aceste abateri inseamna vreo 10-15%....de unde naiba precizie la acest osciloscop? Ce-o fi fost in capul celor de la IEMI cand au pus aceste piese? Cred ca au construit osciloscopul asta dupa o zi de bautura grea...ii durea capul a doua zi si au pus si ei ce-au avut la repezeala...! 😄 De condensatorii placheta nici nu mai vorbesc.... 6,8 pf, 15pf, 47 pf.... doar daca suflu spre ei isi modifica valoarea in plus cu 1-1,5pf cel putin...foarte sensibili la deviatiile de temperatura. Cum naiba sa gasesti oscilograma corecta dupa cateva luni sau ani de zile, cand piesele folosite sunt de proasta calitate?! Noi sa fim sanatosi...mergem mai departe! Poza cu trimerii noi....0-13Pf, 60MHz, 250V.
 12. 1 point
  Detin foarte multe aparate produse de FEMI (IEMI) si confirm faptul ca toate placutele care au desenat pe cablaj suprafetele care vin in contact cu conectori, sau zonele unde sunt montate cursoarele unor comutatoare amplasate pe cablajul din sticlotextolit, nu au suprafetele din cupru - ele sunt acoperite cu o pelicula metalica depusa electrolitic. Dupa culoare, banuiesc ca sunt aurite.
 13. 1 point
  poti sa ai o abordare rudimenara dar eficienta. Prima data verifica daca ai offset pe iesire, direct, unde iasa din etajul final. Daca da verifica alimntarile, sa fie simetrice, daca este ok, verfica etajul final, poti sa decuplezi intrarea acestuia de restul si sa-l incerci cu semnal. Exista riscul ca 7815 si 7915 de auxiliare sa fie distruse daca cineva a pus pe 110v si a bagat la 230v, uneori pot apare cativa v pe alimentarea stricata si merge cat de cat, merge si cu -15 si +5 sau invers, dar se se satureaza usor. De regula etajul final nu este cuplat in dc cu restul, offsetul nu ar trebui sa provina din preamplificare. Nu am vazut schema dar unele amplificatoare au pe bucla de reactie a etajului final un OP sa mareasca castigul in DC al buclei pentru a avea un offset cat mai mic, acolo se poate strica usor. In caz ca etajul final este bun, verifici preamplificarea, probabil clip se refera la semnalul de inrare, e o protectie la semnal prea mare, se poate defecta daca masa intrarii se intrerupe si intra tensiune parazita mare din retea. Am studiat putin schema, asta e mai complicat cu selectia tensiunii de alimntare in functie de nivelul semnalului, bara numita B este iesirea, colectorii finalilor, trebuie masura direct pe emitori cele doua bare de alimntare, sa fie egale, diferenta se poate datora unui etaj de comutare defect, in functonare normala la semnal mai mare trebuie sa comute ambele bare. Acest defect i-mi sugeraza in prima instanta ca una din barele mici nu are tensiune, la semnal mare comuta pe bara mare care are tensiune si merge. Fiecare canal are doua perechi de bare de +/- 110 si +/-55, este posibil sa ai o simpla siguranta sau rezistenta fuzibila intrerupta pe una din barele de +/- 55 la canalul ce nu merge, verfica direct pe emitorii finalilor tensiunea de alimntare, si cu ocazia asta verifica si offsetul iesirii direct pe colectori. In caz ca nu rezolvi asa scoate triacul d27 respectiv d15, c10 si c54 guverneaza functionarea acelor module offset killer.
 14. 1 point
  Problema cu deplasarea trasei la pornire...as zice ca in mare parte am rezolvat-o. Intr-adevar asa este...vinovatul principal de deplasarea trasei este fet-ul de la intrare. Am incercat si eu racirea tranzistorului cu un radiator dar nu s-a intamplat absolut nimic nou sub soare. Am avut mai multe BFW11 noi si le-am incercat pe rand pe fiecare...am gasit o singura bucata din toate, care era destul de stabila...deplasarea trasei o facea cu maxim 4mm si in timp...adica in cam vreo 8 ore de functionare cand osciloscopul se incalzea destul de tare. Trebuie sa-mi ajunga 10 tranzistoare noi TiS 68...o sa vad si cu acelea cum functioneaza. Apoi am schimbat toti tranzistorii din amplificatorul Y. Bf-urile 173 le-am inlocuit cu tranzistoare BF199 (Fairchild) iar BC 107-179 le-am inlocuit cu BC 546-BC556....toate tranzistoarele au fost noi. Bf-urile 173 in functionare se incalzeau, chiar frigeau un pic...cum am pus Bf 199 tranzistoarele sunt complet reci. Toate tranzistoarele au fost atent selectionate si imperecheate din punct de vedere al factorului de amplicare...BF 199 are 100 factor de amplificare iar BC-urile 200. Am schimbat si majoritatea rezistentelor si am pus rezistente noi cu abatere de maxim 1%. Mai am cateva rezistente de schimbat, dar o voi face cand le voi avea. Osciloscopul a fost construit initial pentru reteaua de 220V...acum la retea avem 235-240v. A trebuit sa desfac transformatorul de retea si sa bobinez inca 200 spire pentru reteaua de 240V. Am facut acest lucru deoarece la iesirea din transformator tensiunea secundara era de 26V...iar acum dupa bobinare am 22V, mult mai bine pentru tranzistorul stabilizatorului de tensiune care functioneaza aproape rece. Caldura disipata de acest tranzistor era destul de mare (radiator cam mic de racire) si se degaja in aparat influentand stabilitatea amplificatorului Y. In ansamblu acum amplificatorul Y este ok...se comporta foarte bine...are o stabilitate foarte buna a semnalului primit....dar mai trebuie sa rezolv celulele de divizare-compensare. Acum astept capacul sa ajunga cu aerisirile facute si noile trimere ceramice de calitate superioara comandate de pe ebay. As vrea sa construiesc alte placute ale atenuatorului si sa folosesc rezistente si condensatoare smd cu tolerante foarte mici si stabilitate termica buna. O sa vad ce va iesi la final...sper sa-mi iasa acele placute si sa nu creez capacitati parazite din traseele cablajului imprimat.
 15. 1 point
  Ma...si eu in tot timpul asta credeam ca nick-ul cavit vine de la meditinul ala cu gust de ciucalata ce se gasea prin farmacii pe vremea lu' ceasca!!Se mai inseala omu'!!!Cand colo o dam prin "abstractiuni"!!!Sa fie primit!!!
 16. 1 point
  Salut, sunt posesorul unei colectii aproape complete de reviste Tehnium de prin 1971 si pana catre finalul aparitiei acestei reviste,colectie pe care doresc sa o DONEZ unei persoane pasionate si interesate de aceasta si care sa o ridice personal ,preferabil din Bucuresti,Drumul Taberei. Informatii la tel 0728 911 095, Multumesc,stima
 17. 1 point
  Salut,scuze ca nu intru foarte des pe forum! Multumesc pentru sfaturile lui ola_nicolas,dar,iertare,nu ma ocup de concursuri si cu atat mai mult de premii. Consider ca pasiunile(daca exista...) nu au varsta,iar cei de aprox. 30ani este foarte posibil sa aiba alte pasiuni decat colectia de reviste(...Tehnium) si de aceea am subliniat ca "DONEZ unei persoane pasionate si interesate de aceasta(...rev Tehnium) si care sa o ridice personal" , considerand ca un astfel de efort il face numai un pasionat, aceasta nefiind o actiune social/tehnico-stiintifica, ci firesca(din punctul meu de vedere). Daca topicul nu este benefic,se poate sterge.Multumesc
 18. 1 point
  ... Pun aici cateva poze cu miezul fisurat ... Miezul este de vina pentru incalzire. Dupa cum se vede o "ramura" a E-ului s-a separat complet de miez. O cauza ar fi crearea unui fals intrefier si deci modificarea fluxului magnetic prin miez. O alta cauza ar fi modificarea rezistentei specifice la trecerea curentilor Foucault prin miez. Regimul lui de functionare nu era foarte departe de cel normal, dar de regula proiectarea transformatoarelor in comutatie se face pentru temperaturi de regim apropiate de cele maximum admisibile. O foarte mica diferenta de temperatura duce la probleme destul de complicate. Probabil ca adaugand un ventilator, problema ar fi fost complet rezolvata.
 19. 1 point
  Nu era nevoie de un topic la rubrica aceasta. Pur si simplu treceati in revista utilizatorii acestui forum, si tineati cont de exigentele pe care nu ma indoiesc ca le aveti fata de eventualul beneficiar. Mai este o solutie, mult mai eficienta si recomandabila. Dupa ce discutati cu administratorul portalului, organizati un concurs cu o tema din gama de domenii abordate de revista Tehnium de-a lungul timpului, iar castigatorul va primi ca premiu colectia in cauza. Timpul nu este inca trecut, puteti sa organizati un asemenea concurs. O conditie sine qua non in opinia mea, ar fi ca doritorii sa faca dovada ca nu depasesc o anumita varsta - spre exemplu - 30 ani. Daca ar castigao cineva in pragul pensionarii, trebuie sa recunoasteti ca gestul donatiei ca atare nu si-ar atinge foarte multe scopuri, ca actiune social / tehnico-stiintifica.
 20. 1 point
  Aparatele de radio care receptioneaza mai multe posturi si cu o calitate mai ridicata a semnalului, chiar daca antena nu este una prea "stralucita", beneficiaza de o schema electronica mai elaborata a circuitului de intrare (posibil si a mediei frecvente) care ii asigura o sensibilitate si posibil o selectivitate mai buna. Totul porneste de la schema si componentele utilizate.
 21. 1 point
  Dupa cum am promis, in arhiva de mai jos puteti regasi toate fisierele necesare pentru reproducerea proiectului. RTC-DS1307&DS18B20&MAX7219&7SEG_Setting.zip Simularea si recompilarea am facut-o cu programul MikroC Pro for Pic v.7.6.0, versiunea completa. Cateva imagini: Radu.
This leaderboard is set to Bucharest/GMT+03:00
×
×
 • Create New...

Important Information

We use cookies and related technologies to improve your experience on this website to give you personalized content and ads, and to analyze the traffic and audience of your website. Before continuing to browse www.tehnium-azi.ro, please agree to: Terms of Use.