Sari la conținut

Intre catolicism si ortodoxism.


SIG
 Share

Postări Recomandate

Propun sa dezbatem in acest topic analize comparative intre religia catolica si cea ortodoxa,

Asemanari si deosebiri.

Analiza temei care o propun spre dezbatere de exemplu ne arunca cu mult in trecut,nu stiu cat de mult,si

are la baza o curiozitate a mea.

Si anume,cum se face ca toate tarile de sorginte latina,cum suntem si noi dealtfel,

au clar instituita religia catolica (francezi,italieni,spanioli,portughezi,latino-americanii,etc),

insa noi suntem exceptia de la aceasta regula.

Suntem poate singura tara de sorginte latina care avem instituita national religia ortodoxa.

Cum va explicati acest lucru?

Tocmai citisem un articol intr-un ziar local despre perioada de instaurare a regimului comunist,care,

intr-o comuna de pe la noi,Bixad,au vrut sa aresteze preotii unei biserici catolice,si carui demers li s-au impotrivit satenii,unul chiar cu pretul vietii.(Vezi articolul).

Comunismul a contribuit profund la implementarea ortodoxismului la noi.

Au reusit ei sa ne intoarca si religia pe dos?

Pop_Simion___Tarsolt.pdf

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Noi suntem "mai speciali" prin faptul ca noi am suferit influente romanice care au schimbat doar cultura geto-dacica. La celelante popoare romanice, cultura romanica a fost de baza, influentele fiind de alte nationalitati (slave, germanice), asa ca "baza" culturii noastre a fost poporul geto-dac, si cel roman. Geto-dacii aveau o religie inainte de venirea romanilor, dupa care au devenit ortodocsi. Nu stiu ce sa spun, dar cred ca influenta slava si otomana cred ca si-a pus amprenta si asupra religiei. Asa ca, fiind expusi la mai multe influente de alte origini ca celelante tari de origine latina, si avand o alta cultura de baza, ne-a facut mai "diferiti".

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Uitati un articol interesant:

Ortodoxismul si identitatea nationala.

 

Auzim mereu ?n discursul demagogilor gen Gigi Becali sau al celor de la Noua Dreapt? c? Cre?tinismul Ortodox este practic sinonim cu “Rom?n”.

De unde p?n? unde?

 

Da, e o realitate c? o bun? parte din istorie, o mare parte a ??rii a fost dominat? de ortodoxie, ?ns? asta ignor? eroii ce apar?in altor culte (Maniu, Avram Iancu, Micu Klein, cei din ?coala Ardelean?) ?i ?n niciun caz nu ?nseamn? c? ortodoxia e ceva dezirabil.

 

Primul lucru evident pentru oricine are c?t de c?t habar de istorie e c? aceasta e o idee relativ recent?.

E un mit, la fel de fals ca istoria scris? de comuni?ti.

E o fabul? ce a devenit popular? cand a ?nceput s? fie promovat? de legionari (Codreanu & co.) ?n perioada interbelic?, vis?nd la crearea Omului Nou (rom?n cre?tin-ortodox) printr-o combina?ie ciudat? de fascism, socialism ?i na?ionalism.

E un ideal purtat peste pr?pastia epocii comuniste ?n con?tiin?a ideali?tilor b?ga?i ?n pu?c?rii, ca dup? ‘89 s? fie preluat ca slogan tocmai de cei care au curvit decenii ?ntregi la putere cu Cea?c?.

 

Ce e fals ?n acest mit?

 

1) Sf?ntul Andrei a cre?tinat poporul rom?n.

Fals. Prezen?a ipoteticului apostol Andrei pe teritoriul ??rii e prea ?ndep?rtat? dpdv. temporal de perioada apari?iilor primelor atest?ri arheologice ale cre?tinismului ?n aceste zone.

 

2) Poporul rom?n e cre?tin de 2000 de ani.

Fals. Dup? cum arat? ?i istoricul Djuvara, ideea existen?ei consistente a unui “popor Rom?n” de-a lungul timpului e exagerat?, dac? nu chiar absurd?; suntem mai degrab? un melting pot al diver?ilor migratori care au r?mas aici ?mb?rlig?ndu-?i limbile cu localnicele (Slavi, cumani, etc.).

Cre?tinismul a r?mas o constant? cultural? datorit? contextului istoric, fiind arma perfect? de manipulare a maselor de c?tre boieri ?i diver?i domnitori.

 

3) Ortodoxismul a fost un scut ?mpotriva ?naint?rii Imperiului Otoman.

Teritoriile de la sud de Dun?re au fost ocupate de turci timp de secole, ?i iat? c? unele dintre ele au ajuns mai religioase, ba chiar mai prospere decat Rom?nia (exemplu: Grecia).

Adev?ratul scut ?mpotriva ?naint?rii Imperiului Otoman ?n Europa ?n perioadele acestuia de glorie au fost imperiile occidentale (eretici catolici ?i protestan?i, cum ?i numesc ortodoc?ii fanatici).

Adev?ratul scut ?mpotriva ?naint?rii Imperiului Otoman ?n Rom?nia a fost Dun?rea, nu diver?i voievozi care au dus nenum?ra?i tineri rom?ni s? moar? inutil pe c?mpul de lupt? ca ei s? ??i satisfac? orgoliile ?i s?-?i regleze conturile.

 

Care sunt atunci realit??ile constantei culturale cre?tin-ortodoxe pe teritoriul ??rii noastre?

 

1) Persisten?a feudalismului.

Liderul bisericii era ?i om politic; el punea pecetea divin? asupra domnitorului prin ritualul “ungerii”.

El conducea ?ara, atunci c?nd domnul era plecat s? mai nenoroceasc? o genera?ie ?n r?zboi.?n cuvintele lui Cioran, cre?tinismul a ?nflorit prin ur?. Domnitorul recunoscut drept cel mai cre?tin dintre to?i este ?tefan “cel Mare”, notoriu pentru excesele sale la chefuri c?nd omora zeci de boieri f?r? ca m?car s? clipeasc?, doar ca s? ??i promoveze ambi?iile politice ?n aceast? camer? de a?teptare a Europei.

?tefan era de asemenea recunoscut ?i pentru pasiunea pentru femei; virilitatea i-a fost g?sit? de istorici demn? de atestare documentar?.Pentru acestea, dar ?i pentru nenum?ratele m?n?stiri ?i danii f?cute bisericii din banii poporului ?i a?a s?rac lipit p?m?ntului, a fost sanctificat. Nu chiar zeu, dar aproape divin - undeva imediat sub Maica Domnului ?i Apostolii lui Cristos.

Presupunem c? acum se afl? ?n paradisul cre?tin ?i e gata ?n orice moment s? accepte ?i s? asculte rug?ciunile credincio?ilor. Cel pu?in asta ar vrea popii s? credem.

 

2) Furtul sistematic al resurselor ??rii.

 

At?t de mare a fost problema aceasta ?nc?t Alexandru Ioan Cuza a trebuit s? dea o lege special? pentru secularizarea averilor m?n?stire?ti.

La 1863, peste un sfert din teritoriul Munteniei era de?inut de cler. ?n Moldova, suprafa?a era de 22.33%.

Aproape jum?tate din resursele ob?inute se duceau la Muntele Athos, ?n Grecia; Biserica a ?inut ?ntotdeauna la dieta robilor ei.

?n acest punct putem fi recunosc?tori c? cifra vehiculat?, de 2000 de ani, e fals?. Imagina?i-v? cum era s? se fi scurs anual 10% din averea rom?nilor c?tre o ?ar? str?in?, f?r? niciun motiv ?i f?r? niciun beneficiu, timp de 2 milenii. Peste 90% din suprafa?ele de?inute erau muncite de cl?ca?i - echivalentul mioritic al sclavilor sau ceva foarte apropiat - oameni f?r? p?m?nt care muncesc gratis ?n schimbul toler?rii.

Observ?m din nou grija pe care a avut-o mereu Biserica fa?? de omul simplu: c?nd nu ?i trimitea fiii la r?zboi ca s? moar? ?n ap?rarea domeniilor, ?l tolera s? munceasc? pe aceste domenii.

Poate a?a se explic? ?i apropierea actual? a omului de r?nd de credin??.

 

3) Stagnarea cultural?.

 

Spre deosebire de bisericile r?s?ritene, ortodoxismul rom?nesc nu a tr?it niciodat? rena?terea.

Unele grupuri, totu?i, au evoluat. Anumi?i ortodoc?i din Transilvania au realizat c? modul arhaic de func?ionare al institu?iei din care fac parte e dep??it ?i astfel s-au remarcat ?n secolul 18: mi?carea cultural? cu tent? iluminist?, ?coala Ardelean? precum ?i o nou? biseric?, Biserica Greco-Catolic?.

Sub obl?duirea acestor dou? simboluri s-au pus bazele unui sistem educa?ional modern ?n Transilvania (?coli ?i universit??i) care deservea at?t tineri rom?ni greco-catolici c?t ?i ortodoc?i.

Tot acum se remarc? pentru prima dat? vocile reprezentan?ilor politici ai rom?nilor ?n sistemul de conducere ?i administrare al Imperiului Austriac. C?nd, ?n istoria ei de aproape un mileniu, se poate l?uda ortodoxia cu realiz?ri similare acestui mic grup ce a activat pu?in mai mult de 2 secole?

Cu ce drept se declar? BOR biseric? na?ional??

Nu poporul a ales ortodoxia, ci ea l-a ales pe el.

 

4) Rescrierea istoriei

Drept r?splat? pentru toate binefacerile aduse rom?nilor, ?n 1948 cu acordul noii conduceri, patriarhul ortodox pro-comunist Iustinian Marina desfiin?eaz? Biserica Greco-Catolic?, ?i confisc? toate propriet??ile ?i purcede ?n urm?toarele decenii la a ?terge amintirea ?i mo?tenirea ei cultural? din istorie.

Preo?ii au avut totu?i de ales: ori ortodoxismul-sovietic al lui Iustinian, ori pu?c?rie.

Cei care au ales pu?c?ria au intrat ?n istorie ca bravi martiri (fie c? au fost ortodoc?i sau catolici). Cei care au ales comunismul, au ajuns ?ndrum?torii morali ?i spirituali ai patriei.

 

Dac? ?nainte de comunism, ?n Transilvania erau 31,1% greco-catolici ?i abia 27,8% ortodoc?i, ne trezim dup? revolu?ie cu o istorie rescris? ?n care ortodoxia e sufletul ?i via?a poporului rom?n.

Iustinian ?i Ar?pa?u ?i-au dus la ?ndeplinire misiunea: sp?larea pe creier a unui ?ntreg popor.

Nu-i de mirare c? teologii ortodoc?i de ast?zi se gr?besc s? asemuie ideile anti-clericale din occident cu ororile comuniste, ?ns? tac m?lc c?nd se ridic? problema: oare cine a fabricat st?lpii institu?iei pe care o reprezint??

Nu cumva BOR-ul de azi e urma?ul moral ?i material al ortodoxismului sovietic promovat de Iustinian, cel care a zis c? Cristos e Omul Nou, sovieticii creeaz? Omul Nou => Cristos e Sovietic?

 

C?t despre propriet??ile furate ?n ‘48 de ortodoc?i, multe nici p?n? ?n ziua de ast?zi nu au fost retrocedate. C? mul?i eroi (Maniu, Avram Iancu, Micu Klein, cei din ?coala Ardelean?, etc) au fost catolici, asta se ignor?.

 

Problema Rom?niei nu mai e c? a avut ?n trecut un ?ndrum?tor spiritual profitor ?i total nep?s?tor fa?? de soarta oamenilor. Problema Rom?niei e c? ?l vrea ?n continuare pe acela?i.

C?nd Europa se confrunt? cu nevoia apari?iei unui nou Iluminism pentru a trece peste supersti?ii ?i a ?nainta ?n secolul 21, cei mai g?l?gio?i dintre pretenden?ii la conducerea spiritual? a Rom?niei (acum membr? a U.E.) vor s? fac? uitate ?i efectele importate ale primului Iluminism, prin ?ntoarcerea la o utopie feudal? unde ?eful statului e trimisul divinit??ii care transmite (pe unde scurte?) ?n?elepciune ?i bun?stare poporului.

 

Ce fac a?a-zi?ii intelectuali “de marc?” ai Rom?niei? Se pare c? sunt mult prea b?tr?ni pentru a recunoa?te m?car situa?ia. Unul din ei, Andrei Ple?u, a scris recent un tratat de angelologie, activitate pe care o reg?sim in istoria occidentului abia ?n timpul lui Augustin, c?nd se credea c? demonii b?ntuie lumea, c? p?m?ntul e plat ?i nu e mai vechi de 6000 de ani.

Clar dep??i?i de situa?ie ?i de epoc?, nu prin ei se va “ilumina” Rom?nia.

 

Pu?ini au observat c? idealurile promovate, m?car verbal, de Becali (Familie, Patrie ?i Munc?) sunt fix acelea?i cu ale regimului Vichy, sistemul care a condus Fran?a dup? ce aceasta a fost cucerit? de Germania nazist? ?n 1944.

Noua Dreapta ??i pl?nge trecutul legionar prin lupte de strad? la meciuri.

 

sursa:

http://the-lucifer-principle.blogspot.com/...-nationala.html

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Aveti dreptate, faptul ca persoana care conducea Biserica era si persoana care influenta direct hotararile conducatorului tarii a influentat mult acest lucru. De asemenea, faptul ca noi suntem ortodocsi se datoreaza probabil si pozitiei Romaniei in apropierea Constantinopolului, dar, cel mai mare impact a fost acela ca Romania nu a fost ocupata de romaniin perioada 700-1100, timp in care Bisericile ortodoxe si catolice s-au separat. Asa ca partea estica a Europei este mai "ortodoxa", iar partea vestica este mai "catolica".

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Ai vazut articolul, in format PDF, atasat la primul post?

Pasajul acesta l-ai citi atent ?

 

 

Drept r?splat? pentru toate binefacerile aduse rom?nilor, ?n 1948 cu acordul noii conduceri, patriarhul ortodox pro-comunist Iustinian Marina desfiin?eaz? Biserica Greco-Catolic?, ?i confisc? toate propriet??ile ?i purcede ?n urm?toarele decenii la a ?terge amintirea ?i mo?tenirea ei cultural? din istorie.

Preo?ii au avut totu?i de ales: ori ortodoxismul-sovietic al lui Iustinian, ori pu?c?rie.

Cei care au ales pu?c?ria au intrat ?n istorie ca bravi martiri (fie c? au fost ortodoc?i sau catolici). Cei care au ales comunismul, au ajuns ?ndrum?torii morali ?i spirituali ai patriei.

 

Dac? ?nainte de comunism, ?n Transilvania erau 31,1% greco-catolici ?i abia 27,8% ortodoc?i, ne trezim dup? revolu?ie cu o istorie rescris? ?n care ortodoxia e sufletul ?i via?a poporului rom?n.

Iustinian ?i Ar?pa?u ?i-au dus la ?ndeplinire misiunea: sp?larea pe creier a unui ?ntreg popor.

Nu-i de mirare c? teologii ortodoc?i de ast?zi se gr?besc s? asemuie ideile anti-clericale din occident cu ororile comuniste, ?ns? tac m?lc c?nd se ridic? problema: oare cine a fabricat st?lpii institu?iei pe care o reprezint??

Nu cumva BOR-ul de azi e urma?ul moral ?i material al ortodoxismului sovietic promovat de Iustinian, cel care a zis c? Cristos e Omul Nou, sovieticii creeaz? Omul Nou => Cristos e Sovietic?

 

C?t despre propriet??ile furate ?n ‘48 de ortodoc?i, multe nici p?n? ?n ziua de ast?zi nu au fost retrocedate. C? mul?i eroi (Maniu, Avram Iancu, Micu Klein, cei din ?coala Ardelean?, etc) au fost catolici, asta se ignor?.

 

Mi se confirma o banuiala mai veche a mea ca ortodoxismul ,ca religie instaurata la nivel national ,e mana comunistilor.

De ce nu ma mira oare?Au facut comunistii un lucru bun pe lumea aceasta?

 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Tot la fel de interesanta ar fi o discutie din perspectiva popoarelor spoliate de averile nationale

in numele papei,de identitati nationale distruse,de catolicismul "aplicat" cu sabia si tunul,etc..

De banii Bancii Vaticanului folositi pentru trafic de arme si afaceri mafiote.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Eu am inceput dezbaterea pornind de la un articol

care se intampla in vremurile noastre, istoria contemporana.

Insa curiozitatea privind explicatia duplexului aproape antagonist latin-ortodox,

isi poate gaseasi raspuns doar parcurgand si analizand intreaga istorie religioasa a romanilor.

Am gasit un site interesant in acest sens:

Acolo zice asa:

Spre deosebire de neamurile ?ncre?tinate mai t?rziu, ?i c?teodat? doar “de sus ?n jos” – “cu toporul”, prin for??, uneori exercitat? din partea unui singur conduc?tor militar, ca Sviatoslav din Kiev pentru ru?i sau Sf?ntul ?tefan, regele maghiar pentru unguri, daco-romanii nu au fost converti?i prin for??, prin actiuni pornind de la elite c?tre mase. Ei nu erau de fel popoare migratoare, ?n ciuda marii lor r?sp?ndiri est-, sud-est ?i central europene. Astfel, ei au primit pe Hristos “de jos ?n sus” – “de la opinc? la vl?dic?”, pe ?ndelete, armonios, ?n fiecare fsat (sat) ?i ?n fiecare vatr?, de la deal la vale, apoi iar la deal, spre locurile mereu tainice, ?n veci neatinse de str?inii de neam, din cre?tetul mun?ilor. Cre?tinismul rom?nesc, cum afirma p?rintele Dumitru St?niloae a fost unul de dor ?i de tain?.

 

 

Mai sunt lucruri interesante de mentionat:

 

Via?a bisericeasc? a cre?tinilor a ?nflorit ?n forme ortodoxe bine organizate ?n ??rile de pe ambele maluri ale Dun?rii de Jos

...........

De?i au tr?it o bun? parte din istoria medieval? ?i a Rena?terii sub suzeranitatea Imperiului otoman – ?n Moldova ?i Valahia, sau sub cea maghiar? ?i habsburgic? – ?n Ardeal, rom?nii au respectat ?i ?i-au men?inut ortodoxismul ca pe o parte a identit??ii lor na?ionale.

 

 

Mai sunt pasaje interesante dar nu am timp deocamdata ,si din pacate, sa citesc tot ce scrie pe acel site.

Sper sa-si mai dea cu parerea si alti useri despre acest subiect,zic eu,interesant.

 

 

 

 

 

 

 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Si citind acel site ai avut confirmarea banuielii ca ortodoxia a fost instaurata ca religie

de stat de catre comunisti.Curios.

Ca fapt divers as aminti ca 98% din CC al PC al URSS condus de Lenin erau evrei.

Si in esalonul 2 si 3 era aceeasi situatie.

Ii cam dureau "in palarie"de ce religie au sau o sa aiba "cotropitii".

Nu mai spun de cei care au "implementat" comunismul in Romania.

 

L.E.

 

Te rog nu mai scrie ortodoxism.

Discuta cu un profesor de limba greaca acest aspect.

O sa-ti explice de ce.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Nu.

Citind un articol intr-un ziar(am postat articolul in format .PDF la postul #1),

si in plus,citind articolul din link-ul postat la postul #3 mi-am format o parere si am vrut sa scot in evidenta "opera" comunistilor si pe tarimul religiei.

Acolo,in acel link,este prezentata intentia criminala a comunistilor de a supune pe toti romanii,indiferent de

nationalitate si religie,la ortodoxism.

Si in articolul PDF este relatata cu lux de amanunte aceasta intentie criminala,reiau:

post-5-1206349961_thumb.jpg

Deci,se pare,ca ii cam durea "in palarie" de ce religie sa aiba "cotropitii".

Citind articolul de la postul #7 am descoperit tendinta catre ortodoxism din timpuri stravechi.

Acest lucru nu disculpa insa crimele comunistilor ptr. a impune ortodoxia ca religie unica in tara.

(am sa citesc in intregime articolul de la postul # 7,am spicuit doar)

Vizavi de exprimarea "ortodoxism" sau "ortodoxie",m-am lasat "manipulat" scratchchin.gif de acest site pe care am mai intrat candva:

http://www.ortodoxism.ro/

De ce nu ne explici chiar tu cum sta treaba cu "ortodoxism" sau "ortodoxie" ?

In alta ordine de idei,daca biserica catolica ar' fi impus cu sabia si tunul religia catolica ,atunci satenii din Bixad ar' fi trebuit sa le sara la gat comunistilor de bucurie,sa-i poarte pe sus ca pe mari salvatori ai locului,ca le-a redat "libertatea"de sub "jugul" bisericii catolice.

Dar realitatea e alta,satenii au aparat biserica catolica cu pretul vietii,vezi articolul PDF.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Ironia sortii face ca acei sateni care au aparat cu pretul vietii biserica catolica posibil sa fie urmasii altor sateni care in urma cu vreo 3 secole aparau tot cu pretul vietii bisericile ortodoxe.

Ghinionul celor din sec.XVIII a fost ca pe acea vreme nu exista notiunea de "drepturile omului"

si habsburgii au implementat "foarte usor" dogmele catolice.

 

In legatura cu denumirea de "ortodoxie".

Denumirea acelui site este dovada vie ca nici preotii nu mai studiaza profund limba greaca.

Marele ganditor Petre Tutea oferea o explicatie ,in stilul binecunoscut,intr-unul din

interviurile post decembriste,deci dupa marea aplicatie din decembrie '89.

Daca nu ma inseala memoria a fost publicat in volumul "Intre Dumnezeu si neamul meu".

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Suntem poate singura tara de sorginte latina care avem instituita national religia ortodoxa.

Cum va explicati acest lucru?

Am fost(si suntem)mai aproape(geografic) de greci decat de italieni.Istoric,cred ca datorita relatiilor comerciale mai puternice cu Grecia,(orasele grecesti intemeiate pe litoral) a patruns varianta ortodoxa a crestinismului.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Liderul bisericii era ?i om politic; el punea pecetea divin? asupra domnitorului prin ritualul “ungerii”.

Acest ritual a fost preluat de la evrei si "reinventat" de catolici.

 

http://institutulxenopol.tripod.com/xenopoliana/pagini/8.htm

 

Si daca tot ai adus vorba de cat de rai pot fi ortodoxii si cat de buni la suflet catolicii tin sa-ti reamintesc un episod "eroic"savarsit de acestia din urma:

Papa Inocentiu III-lea proclama cea dea 4-a cruciada in anul 1202.

Armatele bisericii apusene in drumul lor catre Ierusalim se gandesc sa faca un pic de ordine in

dogmatica bisericeasca si sa rezolve odata pentru totdeauna divergentele intre cele 2 biserici:

apuseana si rasariteana.In 1024 avusese loc schisma in urma neintelegerii asupra "filioque".

Pentru mai tinerii colegi de forum care nu prea au deschis carti de cultura religioasa amintesc

ca acest termen de "filioque" se refera la purcederea duhului sfant.

In biserica apuseana se afirma ca duhul sfant purcede in aceeasi masura de la TATAL si de la FIUL.

In biserica rasariteana se afirma ca duhul sfant purcede numai de la TATAL.

Printre alte motve de ordin religios care au dus la aceasta schisma mai era unul pur "lumesc":

acela daca preotii trebuie sa fie casatoriti sau nu.

 

Bun.Revenim la crestinismul catolic.

Armatele apusene pline de dogme universale si de mila crestina intra in Constantinopol ,macelaresc

populatia ,jefuiesc ,violeaza,etc...,uitand de scopul lor initial.

Regele Baudoin de Flandra e proclamat Imparat Latin al Bizantului si Thomas Morosini patriarh

al Constantinopolului.

Le-a placut foarte tare aici deoarece au plecat abia in anul 1261.

 

Dupa cum afirma Mircea Eliade in "Istoria credintelor si ideilor religioase" abia acum a intervenit adevarata schisma intre cele 2 biserici.

Acesta a fost inceputul sfarsitului imperiului roman de rasarit.

Bomboana pe coliva a fost pusa la data de 29 mai 1453.

La aceasta data Constantinopolul a fost cucerit de otomani si Catedrala Sfanta Sofia transformata

in moschee (Hagia Sofia).

 

In decursul istoriei recente sau mai putin recente sint multe momente asupra carora biserica apuseana (recte Vatican) prefera sa pastreze tacerea.

De mormant.

De fapt a prea multor morminte.

Stiute si nestiute.

Cunoscute si necunoscute.

Dar intotdeauna cu nesimtire si nerusinare nerecunoscute.

Nu ma refer la crestinul catolic obisniut ci la adevaratii caini ai razboaielor religioase

imbracati in robe mov,rosii sau alba de "super power" de sorginte asa zisa divina..

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Si daca tot ai adus vorba de cat de rai pot fi ortodoxii si cat de buni la suflet catolicii tin sa-ti reamintesc un episod "eroic"savarsit de acestia din urma:

Eu am adus vorba de cat de rai pot fi comunistii !!! (inclusiv astazi)

E o diferenta intre ce am spus eu si ce zici tu ca am spus.

De asemenea, nu am pus semnul egal intre ortodox si comunist.

Aceasta rautate a comunistilor,am exemplificat-o prin povestea unui om al carui tata a fost ucis de comunisti ptr. ca nu a vrut sa treaca la ortodoxism.

Pe de alta parte ma interesa subiectul legat de faptul ca suntem o tara de sorginte latina dar de religie ortodoxa (unicat poate in lume).

Daca tot ai prezentat atrocitatile facute de biserica catolica,ei sustinand, chipurile, ca in numele unui ideal nobil,

acestea le condamn si eu,dar daca ei faceau aceste cruciade prin anii 1200-1300,

comunistii omorau oameni care nu doreau sa treaca la religia ortodoxa prin anii 1950-1980.

Putem spune atunci ca comunistii erau niste retardati mintal care nu au evoluat ca specie umana?

(e diferenta de 700 de ani intre evenimente/atrocitati)

 

Referitor la modul cum am ajuns asa devenim ortodoxi,desi latini ca origine,

gasim cred ca aici raspunsul:

http://www.crestinul.ro/bisericaortodoxaca...rasariteana.htm

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Daca ramaneai la ideea din postul nr.1 era OK.

Dar in postul nr.3 ai schimbat "directia" si destinatia era vadit alta,intentionat sau nu.

Nici nu aveam de gand sa postez daca nu aparea link-ul catre blog-ul respectiv..

 

Perioada si autorii infaptuirii crimelor nu au importanta.

Crima tot crima ramane.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Pai tocmai ca am ramas pe aceeasi frecventa si la postul #1 si la postul #3.

Nu stiu de ce spui ca am schimbat directia.

Arata-mi un exemplu de frecvente/directii diferite si sa-l analizam cat de diferite sunt, ca parte la motivul ptr. care am deschis acest topic.

Eu tocmai le-am recitit.

Apoi am continuat topicul scormonind pe net sa dau de originea stramoseasca a neamului,sa vad cat de

vechi ortodocsi suntem sau nu.

Am ramas surprins sa descopar in link-ul de la postul #13 multe lucruri nebanuite.

Spicuiesc foarte putin.(merita citit acel link cu adevarat):

 

Probabil ca cea mai socanta afirmatie pe care trebuie sa o facem este ca "Romania nu a fost ortodoxa decit din secolul IX, cind, sub influenta Imperiului bulgar, catolicismul a fost treptat inlocuit cu "ortodocsia."

In excelenta sa carte "Credinta adevarata", Iosif Ton arata cum s-a intimplat aceasta schimbare si care au fost efectele ei asupra poporului roman. Autorul citeaza intensiv din cartea "Legea stramoseasca, vazuta si descrisa de istoricii romani cei mai de seama si de profesorii de la facultatile de teologie ortodoxa." Cartea a aparut prima data in Romania in 1934, iar apoi a fost retiparita in 1968 la Roma si in 1985 la Munchen. Cu indemnul de a cauta si citi cartea lui Iosif Ton, ne vom margini aici sa citam doar citeva din excelentele ei pasaje:

"... daca am fi exigenti cu noi insine si cu adevarul, am spune ca "legea stramoseasca" a romanilor a fost religia romano catolica.

Formarea noastra ca neam si dezvoltarea noastra spirituala si culturala de doua mii de ani incoace au fost determinate de evenimente istorice pe care nu noi le-am initiat, ci carora le-am fost victime.

Unul dintre evenimentele istorice nenorocite care ne-au afectat in mod radical, dind o noua structura gindirii si trairii noastre spirituale, a fost o cucerire straina (una din multele!), si anume: cucerirea bulgara. Stapinirea bulgara a fost cea care ne-a obligat sa ne schimbam religia.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
 Share

  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock