Sari la conținut

Real Time Clock DS1307 & DS18B20 & MAX7219 & PIC16F876A [+Meniu Setari]


mducu

Postări Recomandate

Salut,
in continuare voi prezenta un proiect tot cu ceas dar de aceasta data informatia va fi afisata pe un display cu digiti (7 segmente), controlat de catre driver-ul serial IC MAX 7219.
 
S-a dorit:
Realizarea unui ceas de precizie cu functie de memorare, chiar daca circuitul nu este alimentat.
Adaugarea unui senzor de temperatura (DS18B20) cu o precizie de masurare de 0,1 grade Celsius.
Afisarea informatiei pe un display cu 8 digiti (7 segmente).
 
Sa realizat un panou cu 3 butoane prin care ceasul poate intra in functia de modificare ora si minut (RB0 Enter, RB1 + Minut, RB2 + Ora).
Microcontrollerul ales este pic16f876a dar poate fi folosit oricare altul cu conditia sa suporte protocoalele de comunicatie cu celelate integrate. Limbajul de programare este Mikroc Pro for PIC.
Comunicatia intre microcontroller si circuitul de ceas este asigurata prin protocolul I2C. Comunicatia intre microcontroller si max7219 este asigurata prin protocolul SPI.
Schema electronica este realizata pe o placa de test "breadboard" cu 2420 de gauri. Circuitul de ceas este proiectat separat pe un pcb.
Pcb-ul cu cei 8 digit si MAX7219 este achizitionata deasemenea, separat.

Schema electronica:

Schema+Electrica+rtc&max_edited_001.bmp

Schema electronica in format pdf: Real Time Clock DS1307 & DS18B20 & MAX7219 & PIC16F876A [+Meniu Setari]

Explicatia schemei electronice:

Butonul S1 asigura resetul intregului circuit, R1 este rezistenta de pull-up pentru butonul S1. Cristalul de cuarț folosit este de 8 MHz. Conectorul ICSP este folosit pentru a programa microcontroller-ul (eu folosesc PicKit2/3). R1,R3-R5,R10 sunt rezistente de pull-up. Dioda D1 are rol de protectie.

Cele trei butoane au rol de: incrementare ora, incrementare minut, enter.

Comunicatia intre circuitul DS1307 si placa "breadboard" este stabilita prin cinci pini astfel (GND, SQW, SCL, SDA, 5VDC). Nu am folosit in acest proiect functia pinului SQW.
Am folosit o baterie de 3vcc pentru a asigura functionarea clock-ului intern al IC-ului ds1307, chiar daca acesta nu este alimentat.
Comunicatia intre circuitul max7219 si microcontroller este stabilita prin pinii RC0 (CS),RC1 (CLK) si RC2 (MOSI) folositi pentru protocolul software-spi.
Pinul RC7 asigura comunicatia cu senzorul de temperatura DS18B20.
Grupul de condensatoare C8-C11 au rol de filtrare pe ramura de alimentare.De preferat fiecare grup sa fie cat mai aproape de IC.
 
Software-ul:
/*
'*******************************************************************************
' Project name: Real Time Clock [DS1307 with Set Functions] & DS18B20 & max7219
' Description:
'     With this experiment we wish to succed the next task:
'     Display on 6 digits with 7 segment leds, the clock and the room 
'     temperature (in Celsius Degree).
'     Setting the time helped by three buttons: hours, minutes and enter.
'
'     The sign "-" to the negative temperature and the hundreds for the
'     temperature value are displayed just if are used.
'     The time is displayed 5 second then he display the temperature value 
'     in Celsius Degrees for other 5 seconds and the loop goes to infinite.
'     Our clock, displays as shown below(but just in display time,
'     not in set mode).
'     Ex. of viewing in 7 segment display,6 digits :
'     Display time, mode:       Display temperature mode:
'        __________             _________
'       |__24.59.59|   ~5 sec delay   |____23.6C|
'
'     Hardware configuration is:
'       IC ds1307 is connected with our microcontroller trough RC3=SCL,
'       RC4=SDA (I2C Connections), 
'       max7219 as follow:(CS at RC0, CLK at RC1 and MOSI(SDO) at RC2)
'       DS18B20 is assigned to RC7,
'       RB0,RB1 and RB3 are assigned to the buttons
'       Buttons Menu: RB0= Enter, (It goes to set functions or exit from set functions)
'              RB1= Minutes,
'              RB2= Hours,
'
' Written by:
'     Aureliu Raducu Macovei, 2014.
' Test configuration:
'  MCU:            PIC16F876A;
'  Test.Board:         WB-106 Breadboard 2420 dots;
'  SW:             MikroC PRO for PIC 2013 (version v6.4.0);
' Configuration Word:
'  Oscillator:         HS (8Mhz)on pins 9 and 10;
'  Watchdog Timer:       OFF;
'  Power up Timer:       OFF;
'  Browun Out Detect:     ON;
'  Low Voltage Program:    Disabled;
'  Data EE Read Protect:    OFF;
'  Flash Program Write:    Write Protection OFF;
'  Background Debug:      Disabled;
'  Code Protect:        OFF
'*******************************************************************************
*/

// Software SPI module connections for max7219
sbit SoftSpi_SDI at RC6_bit;
sbit SoftSpi_SDO at RC2_bit;          // MOSI
sbit SoftSpi_CLK at RC1_bit;
sbit Chip_Select at RC0_bit;

sbit SoftSpi_SDI_Direction at TRISC6_bit;
sbit SoftSpi_SDO_Direction at TRISC2_bit;
sbit SoftSpi_CLK_Direction at TRISC1_bit;
sbit Chip_Select_Direction at TrisC0_bit;
// End Software SPI module connections for max7219

const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12;   //This is resolution for ds18b20
unsigned temp;

unsigned sec, min1, hr, week_day, day, mn, year;
unsigned short mask(unsigned short num)
{
 switch (num)        // Define switch cases
 {
 case 0 : return 0x7E;  // 0 for those values please study the datasheet max7219
 case 1 : return 0x30;  // 1
 case 2 : return 0x6D;  // 2
 case 3 : return 0x79;  // 3
 case 4 : return 0x33;  // 4
 case 5 : return 0x5B;  // 5
 case 6 : return 0x5F;  // 6
 case 7 : return 0x70;  // 7
 case 8 : return 0x7F;  // 8
 case 9 : return 0x7B;  // 9
 case 10 : return 0x01;  // Symbol '-'
 case 11 : return 0x00;  // Blank
 case 12 : return 0x80;  // Comma "," symbol
 case 13 : return 0x43;  // C
 } //case end
}

void max7219_init()
{
 Chip_Select = 0;      // SELECT MAX
 Soft_Spi_write(0x09);   // Decode-Mode Register
 Soft_Spi_write(0x00);   // No decode for digits 7–0
 Chip_Select = 1;      // DESELECT MAX
 
 Chip_Select = 0;      // SELECT MAX
 Soft_Spi_write(0x0A);   // Intensity Register Format
 Soft_Spi_write(0x01);   // Segment luminosity intensity set to 3/32
 Chip_Select = 1;      // DESELECT MAX

 Chip_Select = 0;      // SELECT MAX
 Soft_Spi_write(0x0B);   // Scan-Limit Register Format
 Soft_Spi_write(0x05);   // Display digits 0 1 2 3 4 5
 Chip_Select = 1;      // DESELECT MAX

 Chip_Select = 0;      // SELECT MAX
 Soft_Spi_write(0x0C);   // Shutdown Register Format
 Soft_Spi_write(0x01);   // Normal Operation
 Chip_Select = 1;      // DESELECT MAX

 Chip_Select = 0;      // SELECT MAX
 Soft_Spi_write(0x00);   // No-Op
 Soft_Spi_write(0xFF);   // No test
 Chip_Select = 1;      // DESELECT MAX
}

char minute2,hour2;
void max7219_display_set_mode(unsigned minute2, unsigned hour2)
{
 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(6);               // digit 6
 Soft_Spi_write(mask((hour2/10)%10));      // assign tens of hours
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(5);               // digit 5
 Soft_Spi_write ((mask(hour2%10))+ mask(12));  // assign units of hours
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(4);               // digit 4
 Soft_Spi_write(mask((minute2/10)%10));     // assign tens of minutes
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(3);               // digit 3
 Soft_Spi_write((mask(minute2%10))+mask(12));  // assign units of minutes
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;      // select max7219
 Soft_Spi_write(2);     // digit 2
 Soft_Spi_write (0);    // set as blank
 Chip_Select = 1;      // deselect max7219

 Chip_Select = 0;      // select max7219
 Soft_Spi_write(1);     // digit 1
 Soft_Spi_write (0);    // set as blank
 Chip_Select = 1;      // deselect max7219
}

void max7219_display (unsigned sec, unsigned min, unsigned hr)
{
 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(6);               // digit 6
 Soft_Spi_write(mask((hr/10)%10));        // assign tens of hours
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(5);               // digit 5
 Soft_Spi_write ((mask(hr%10))+ mask(12));    // assign units of hours
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(4);               // digit 4
 Soft_Spi_write(mask((min/10)%10));       // assign tens of minutes
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(3);               // digit 3
 Soft_Spi_write((mask(min%10))+mask(12));    // assign units of minutes
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(2);               // digit 2
 Soft_Spi_write (mask((sec/10)%10));       // assign tens of seconds
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(1);               // digit 1
 Soft_Spi_write (mask(sec%10));         // assign units of seconds
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219
}

//-----Reads time and date information from RTC (DS1307)
void Read_Time(unsigned *sec, unsigned *min, unsigned *hr, unsigned *week_day, 
        unsigned *day, unsigned *mn, unsigned *year)
{
 I2C1_Start();
 I2C1_Wr(0xD0);
 I2C1_Wr(0);
 I2C1_Repeated_Start();
 I2C1_Wr(0xD1);
 *sec =I2C1_Rd(1);
 *min =I2C1_Rd(1);
 *hr =I2C1_Rd(1);
 *week_day =I2C1_Rd(1);
 *day =I2C1_Rd(1);
 *mn =I2C1_Rd(1);
 *year =I2C1_Rd(0);
 I2C1_Stop();
}//~

//-----------------start write time routine------------------
void Write_Time(unsigned minute, unsigned hour)
{
 unsigned tmp1, tmp2;
 
 tmp1 = minute / 10;      // assign values from variables
 tmp2 = minute % 10;      // assign values from variables
 minute = tmp1 * 16 + tmp2;  // assign values from variables

 tmp1 = hour / 10;       // assign values from variables
 tmp2 = hour % 10;       // assign values from variables
 hour = tmp1 * 16 + tmp2;   // assign values from variables

 I2C1_Start();     // issue start signal
 I2C1_Wr(0xD0);     // address DS1307
 I2C1_Wr(0);      // start from word at address (REG0)
 I2C1_Wr(0x80);     // write $80 to REG0. (pause counter + 0 sec)
 I2C1_Wr(minute);    // write minutes word to (REG1)
 I2C1_Wr(hour);     // write hours word (24-hours mode)(REG2)
 I2C1_Wr(0x00);     // write 6 - Saturday (REG3)
 I2C1_Wr(0x00);     // write 14 to date word (REG4)
 I2C1_Wr(0x00);     // write 5 (May) to month word (REG5)
 I2C1_Wr(0x00);     // write 01 to year word (REG6)
 I2C1_Wr(0x80);     // write SQW/Out value (REG7)
 I2C1_Stop();      // issue stop signal

 I2C1_Start();     // issue start signal
 I2C1_Wr(0xD0);     // address DS1307
 I2C1_Wr(0);      // start from word at address 0
 I2C1_Wr(0);      // write 0 to REG0 (enable counting + 0 sec)
 I2C1_Stop();      // issue stop signal
}
//-----------------end write time routine------------------

//-------------------- Formats date and time
void Transform_Time(unsigned *sec, unsigned *min, unsigned *hr, 
          unsigned *week_day, unsigned *day, unsigned *mn, unsigned *year)
{
 *sec = ((*sec & 0x70) >> 4)*10 + (*sec & 0x0F);
 *min = ((*min & 0xF0) >> 4)*10 + (*min & 0x0F);
 *hr  = ((*hr & 0x30) >> 4)*10 + (*hr & 0x0F);
 *week_day =(*week_day & 0x07);
 *day = ((*day & 0xF0) >> 4)*10 + (*day & 0x0F);
 *mn  = ((*mn & 0x10) >> 4)*10 + (*mn & 0x0F);
 *year = ((*year & 0xF0)>>4)*10+(*year & 0x0F);
}//~

void blink_min()
{
 Chip_Select = 0;        // select max7219
 Soft_Spi_write(4);       // digit 4
 Soft_Spi_write(0);       // set as blank
 Chip_Select = 1;        // deselect max7219

 Chip_Select = 0;        // select max7219
 Soft_Spi_write(3);       // digit 3
 Soft_Spi_write(0);       // set as blank
 Chip_Select = 1;

 delay_ms(50);                // 50ms delay
 max7219_display_set_mode(minute2,hour2);  // display those values
 delay_ms(50);                // 50ms delay
}
void blink_hr()
{
 Chip_Select = 0;        // select max7219
 Soft_Spi_write(6);       // digit 6
 Soft_Spi_write(0);       // set as blank
 Chip_Select = 1;        // deselect max7219

 Chip_Select = 0;        // select max7219
 Soft_Spi_write(5);       // digit 5
 Soft_Spi_write(0);       // set as blank
 Chip_Select = 1;        // deselect max7219

 delay_ms(50);                // 50ms delay
 max7219_display_set_mode(minute2,hour2);  // display those values
 delay_ms(50);                // 50ms delay
}

char setuptime=0;
unsigned count=0;
void Press_Switch()
{
 if(button(&portb,0,1,0))    // check if button RB0 is pressed
 {
 Delay_ms(200);
 setuptime = !setuptime;    // switch that value;

 if(setuptime)
 {
 hour2=hr;
 minute2=min1;
 max7219_display_set_mode(minute2,hour2);  // display those values
 }
 else
 {
  hr=hour2;
  min1=minute2;
  Write_Time(min1,hr);
  max7219_display_set_mode(minute2,hour2);
 }
 }
 
 if(Setuptime)
 {
 if(button(&portb,1,1,0))
 {
  Delay_ms(150);
  minute2++;
  if(minute2 > 59)
  minute2=0;
  blink_min();
  }
 if(button(&portb,2,1,0))
 {
  Delay_ms(150);
  hour2++;
  if(hour2 > 23)
  hour2=0;
  blink_hr();
  }
 }
}

// Starts ds18b20 declarations
void ds18b20(unsigned int temp2write)
{
 const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8;
 unsigned temp_whole;
 unsigned int temp_fraction;
 unsigned short isNegative = 0x00;
 // Check if temperature is negative
 if (temp2write & 0x8000)
 {
 temp2write = ~temp2write + 1;
 isNegative = 1;
 }
 // Extract temp_whole
 temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT ;

 // Extract temp_fraction and convert it to unsigned int
 temp_fraction = temp2write << (4-RES_SHIFT);
 temp_fraction &= 0x000F;
 temp_fraction *= 625;     // 625 for ds18b20 and 5000 for ds1820;

 Chip_Select = 0;        // select max7219
 Soft_Spi_write(1);       // digit 1
 Soft_Spi_write(mask(13));   // write C symbol
 Chip_Select = 1;        // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(2);               // Set digit number 3
 Soft_Spi_write(mask(temp_fraction /1000));   // assigne as fraction
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(3);               // Set digit number 3
 Soft_Spi_write((mask(temp_whole%10))+mask(12)); // Assigne as ones
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219

 Chip_Select = 0;                // select max7219
 Soft_Spi_write(4);               // Set digit number 4
 Soft_Spi_write (mask((temp_whole/10)%10));   // Assigne as tens
 Chip_Select = 1;                // deselect max7219
 
 if (isNegative == 1)
 {
 Chip_Select = 0;        // select max7219
 Soft_Spi_write(5);       // Set digit number 5
 Soft_Spi_write(mask(10));   // Assigne as symbol "-"
 Chip_Select = 1;        // deselect max7219
 }
 else
 {
 if(isNegative ==0 && temp_whole/100==0)
 {
  Chip_Select = 0;        // select max7219
  Soft_Spi_write(5);       // Set digit number 5
  Soft_Spi_write(mask(11));   // Assign as blank
  Chip_Select = 1;        // deselect max7219
  }
 else
 {
  Chip_Select = 0;             // select max7219
  Soft_Spi_write(5);            // Set digit number 5
  Soft_Spi_write(mask(temp_whole/100));  // Assign the hundreds
  Chip_Select = 1;             // deselect max7219
  }
 }
 
 Chip_Select = 0;         // select max7219
 Soft_Spi_write(6);        // Set digit number 6
 Soft_Spi_write(0);        // Assign value 0
 Chip_Select = 1;         // deselect max7219
}// End ds18b20 declarations

void interrupt()
{
 if(setuptime)
 count=0;
 else
 count++;         // Interrupt causes count to be incremented by 1
 TMR0 = 0;         // Timer TMR0 is returned its initial value
 INTCON = 0x20;      // Bit T0IE is set, bit T0IF is cleared
}

void main() 
{
 CMCON |= 7;         // Disable Comparators
 OPTION_REG = 0x84;      // Prescaler Rate Selected at 1:32;
 TMR0 = 0;           // Reset timer;
 INTCON = 0xA0;        // Disable interrupt PEIE,INTE,RBIE,T0IE

 Chip_Select_Direction = 0;  // Set RC0 pin as output
 Soft_Spi_init();       // Initialize software SPI module
 max7219_init();        // initialize max7219
 I2C1_Init(100000);      // initialize I2C

 while (1)           // and here, our while loope
 {
 Press_Switch();
   
 if(!setuptime)
 {
  if(count<=1400)          // ~ 5 seconds
  {
  Read_Time(&sec,&min1,&hr,&week_day,&day,&mn,&year);   // read time from RTC(DS1307)
  Transform_Time(&sec,&min1,&hr,&week_day,&day,&mn,&year); // format date and time
  max7219_display(sec,min1, hr);
  }
  else
  {
  if(count>1400)           // ~ 5 seconds
  {
   //Perform temperature reading
   Ow_Reset(&PORTC, 7);     // Onewire reset signal
   Ow_Write(&PORTC, 7, 0xCC);  // Issue command SKIP_ROM
   Ow_Write(&PORTC, 7, 0x44);  // Issue command CONVERT_T
   
   Ow_Reset(&PORTC, 7);
   Ow_Write(&PORTC, 7, 0xCC);  // Issue command SKIP_ROM
   Ow_Write(&PORTC, 7, 0xBE);  // Issue command READ_SCRATCHPAD

   temp = Ow_Read(&PORTC, 7);  // Next Read Temperature and Read Byte 0 from Scratchpad
   // Then read Byte 1 from Scratchpad and shift 8 bit left and add the Byte 0
   temp = (Ow_Read(&PORTC, 7) << 8) + temp;
   ds18b20(temp);         //Format and display result on digits.
   }
  }
  if(count>2800)
  count = 0;
  }
 }
}

Demonstratia practica:

IMG_06.jpg

IMG_16.jpg

IMG_09.jpg

IMG_08.jpg

IMG_12.jpg

IMG_11.jpg

...si un filmulet:

 

Recomandari: La prima impresie codul pare stufos dar citit si interpretat pe parti va fi mult mai usor de inteles.

 

Stima.

Editat de mducu
 • Like 1
 • Thanks 1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

 • 1 year later...

Imi poate spune cineva daca hexul atasat este ok pt. proiectul de mai sus?

Am incercat sa-l obtin cu mikroC dar dupa cum arata nu cred ca este in regula.

ceas led.HEX.txt

Editat de quinn
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Ceasul prezentat este o proba functionala, dar la care nu s-au explicat unele probleme. De exemplu, de ce ar fi un ceas de precizie "Realizarea unui ceas de precizie" sau de ce separatorul de timp nu este din doua puncte. Softul este complet si functional dupa filmuletele prezentate, dar @mducu nu a postat si fisierul hex pentru eventualii amatori constructori sau programatori.

Am testat de curiozitate codul in mikroC PRO for PIC 7.5.0 si am obtinut urmatorul fisier HEX, diferit de cel din postarea anterioara. Am postat si fisierul log pentru autenticitate. Nu stiu daca este bun deoarece nu am circuitul fizic si nici nu am simulat ansamblul in Poteus.

@gsabac

Ceas.hex Ceas.log

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

15 minutes ago, gsabac said:

Ceasul prezentat este o proba functionala, dar la care nu s-au explicat unele probleme. De exemplu, de ce ar fi un ceas de precizie "Realizarea unui ceas de precizie" sau de ce separatorul de timp nu este din doua puncte. Softul este complet si functional dupa filmuletele prezentate, dar @mducu nu a postat si fisierul hex pentru eventualii amatori constructori sau programatori.

Am testat de curiozitate codul in mikroC PRO for PIC 7.5.0 si am obtinut urmatorul fisier HEX, diferit de cel din postarea anterioara. Am postat si fisierul log pentru autenticitate. Nu stiu daca este bun deoarece nu am circuitul fizic si nici nu am simulat ansamblul in Poteus.

@gsabac

Ceas.hex 15.28 kB · 0 downloads Ceas.log 2.27 kB · 0 downloads

Ar fi de precizie deoarece este pilotat de un RTC si cred ca displayul nu este dotat cu al doilea punct.

 

 

Multumesc!

Editat de quinn
 • Thanks 1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

precizia e data de quartz nu de RTC (care e un IC cu numaratoare si ceva logica dedicata pentru alarme, calendar etc.)  - quartz-urile pentru RTC-uri (32760Hz sau 2^15 Hz) nu sunt chiar asa de precise cum cred unii. 

Avantajul unui circuit RTC dedicat e ca are un consum redus si de cele mei multe ori e alimentat separat dint-o baterie dedicata sau un supercapacitor. Functiile rtc se pot face si in software pe MCU fara RTC utilizand o intrerupere periodica a unui timer (1 ms de exemplu) si numaratoare soft. Cu 15 ani in urma am facut un produs care avea DS1307 pentru simplu fapt ca avea niste locatii de memorie (registrii) care-i foloseam sa salvez niste valori in caz ca dispare alimentarea (RTC-ul fiind alimentat separat) - o solutie cam scumpa dar a funtionat perfect. Microcontrollerele dein ziua de azi (ARM Cortex) au RTC integrat si logica de alimentare Vbat, oscilator etc. - si sunt foarte usor de programat pentru ca exista biblioteci scrise de ARM care sunt independente de tipul MCU (HAL - hardware abstraction layer)

RR

Editat de roadrunner
 • Thanks 2
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Salut,

incantat sa vad ca se doreste reproducerea proiectului postat!

19 hours ago, quinn said:

Imi poate spune cineva daca hexul atasat este ok pt. proiectul de mai sus?

@quinn proiectul prezentat l-am conceput prin 2014, din fericire am toate modulele hardware si il voi retesta implicit voi recompila fisierul initial. De retinut faptul ca pe versiunea demo a programului MikroC pro for Pic, nu se poate extrage fisierul .hex deoarece programul conceput de mine are mai multe linii de cod, decat suporta versiunea demo.

 

8 hours ago, gsabac said:

de ce ar fi un ceas de precizie

din considerent pur personal l-am catalogat a fi un ceas de precizie pentru ca se foloseste un circuit integrat dedicat cu quartz dedicat si dispune si de o memorie interna care salveaza informatiile la lipsa alimentarii.

8 hours ago, gsabac said:

de ce separatorul de timp nu este din doua puncte.

La indemana am avut acest Serial 7-Seg 8-Digit Board fapt pentru care am folosit doar punctul de jos al digitului.

 

13 hours ago, gsabac said:

@mducu nu a postat si fisierul hex pentru eventualii amatori constructori sau programatori.

O voi face cu drag. HDD-ul pe care aveam proiectul complet la acea vreme intre timp si-a dat duhul. Cum nu am vazut entuziasm in a fi reprodus proiectul nu am considerat util refacerea testelor. Promit sa revin cu toate fisierele necesare pentru schema electronica prezentata.

 

Proiectul dat a fost unul pur didactic. Cu siguranta se poate imbunatati.

Cum inovatia in electronica nu sta pe loc clar vor apare solutii tehnice mult mai elegante.

 

Stima.

Radu.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

 • 2 weeks later...
 • 4 months later...

Direct nu se pot inlocui, nu sunt pin-to-pin compatibili , DS1307  foloseste quartz extern, DS3231 are oscilator intern termocompensat.

Mai sunt si alte diferente intre cele doua, depinde de proiectant daca a folosit sau nu de exemplu internal RAM de la DS1307. 

Nu stiu daca merita schimbarea, pentru experimente obisnuite 1307 fiind destul de bun,dar daca se doreste se poate face cu modificarile hard di soft corespunzatoare.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

On 11/8/2020 at 5:13 PM, hixpp02 said:

Direct nu se pot inlocui, nu sunt pin-to-pin compatibili , DS1307  foloseste quartz extern, DS3231 are oscilator intern termocompensat.

Mai sunt si alte diferente intre cele doua, depinde de proiectant daca a folosit sau nu de exemplu internal RAM de la DS1307. 

Nu stiu daca merita schimbarea, pentru experimente obisnuite 1307 fiind destul de bun,dar daca se doreste se poate face cu modificarile hard di soft corespunzatoare.

nu stiu ce s-a intamplat cu modulul meu cu DS1307 pt. ca la intreruperea alimentarii nu mai continua functionarea ceasului ci memoreaza ultimul moment aflat inaintea intreruperii.Am la dispozitie doar un modul RTC cu DS3231 dar daca nu este posibil...

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
 • Navigare recentă   0 membri

  • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
 • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock