Sari la conținut

Bibliografie Conex Club (Sept. 1999 ? aug. 2006)


Vizitator uuciN
 Share

Postări Recomandate

Vizitator uuciN

Conex Club

(Sept. 1999 ? aug. 2006)

 

2006-07/08

Amplificator audio de 1 W cu TDA7052

Amplificator pentru semnal TV

Apelator telefonic prin re?eaua GSM

Aspecte tehnologice privind implementarea tehnologiei f?r? plumb (2)

Captarea selectiv? a impulsurilor de lumin? colorat?

Catalog ? PIC16F84 (5)

Ceas digital cu circuite logice TTL

Central? automatiz?ri ? m?sur?ri electronice pe bus 1-wire

Cheie electronic? cu smart-card (cartel? telefonic?)

Cheie hard pentru eliminarea codurilor de blocare la telefoanele celulare Mitsubishi

Comanda a 4 afi?oare LED cu 7 segmente ?n cod BCD

Comutator (releu) static pentru re?eaua de 230 V

Comutator detector pentru sarcin? minim? alimentat? ?n curent alternativ

Driver pentru motor pas cu pas cu comand? manual?

Ei??tor pentru comunica?ii analogice ?n infraro?u

Frecven?metru digital cu 8 digi?i 0,1 ? 1000 MHz

Iluminator ?n infraro?u pentru camera video de supraveghere

Interfa?? AVR Pony Prog pentru programarea microcontrolerului Atmega8515

Interfa?? pentru comanda ?n tensiune a unui afi?or LED cu 7 segmente

Interfon full duplex pe 3 fire cu apel direct ?n difuzor

?nc?rc?tor p entru maxim 4 elemente NiCd sau NiMH tip R6

?nc?rc?tor pentru acumulatoare NiCd ?i NiMH ?low cost?

Lamp? cu LED alb alimentat? de la 1,5 V

Microfon emi??tor FM ?n banda 65 ? 110 MHz

Microfon emi??tor FM ?n banda 88 ? 108 MHz

Num?r?tor 4 digi?i cu afi?or LED cu 7 segmente

Plac? universal? cu 5 triace

Program TARGET 3001 (22)

Programator pentru cartele Fun Card

Protec?ie la sub ?i supratensiune

Receptor pentru comunica?ii analogice ?n infraro?u

Regulatiare de tensiune liniare

Releu de timp programabil

Releu universal pentru comanda motoarelor de curent continuu de mic? putere

Selector electronic 10 canale ?i afi?aj LED cu 7 segmente

Siren? de mare putere

Sonerie muzical?

Sonerie muzical? cu 2 melodii clasice

Surs? de curent constant pentru ?nc?rcarea acumulatoarelor

Surs? de tensiune cu control digital

Tastatur? cu conversie de zecimal la BCD

Transmiterea semnalului video la distan?? prin cablu UTP sau telefonic

Utilizarea LED-ului ca fotodiod?

Verificarea modulelor cu tranzistoare IGBT

????????????????????????????????????????

2006-06

Amplificator audio de 200 W cu tranzistoare TIP142 ?i TIP147

Aspecte tehnologice privind implementarea tehnologiei f?r? plumb (1)

Catalog ? PIC16F84 (4)

Catalog ? TC9153 (controler de volum electronic up-down

Ceas ?n format 12 ore cu PIC16F628

Cifru electronic cu PIC12F629

Comutator electronic ac?ionat de lumin?

Comutator pentru func?ia de muting cu soft on/off

Controler de volum stereo cu comand? electronic? up-down

Desen cablaj cu folie Press and Pell

Generator de func?ii

Interfa?? pentru telefon ? acces restric?ionat la linia telefonic?

M?surarea defazajului ?ntre tensiune ?i curent

Modul vocal de ?nregistrare ?i redare

Prescaler pentru 1 GHz cu U813BS

Program TARGET 3001 (21)

Senzor de proximitate

Separator vocal pentru karaoke

Variator de tura?ie pentru mini-borma?ini

????????????????????????????????????????

2006-05

Amplificator audio 2x30 W cu BA5406

Catalog ? MAX712 (controler pentru ?nc?rcarea rapid? a acumulatoarelor NiCd sau NiMH)

Catalog ? PIC16F84 (3)

Comutator master-slave K8034

Controlul mi?c?rii ?n ambele sensuri la un minimotor de curent continuu

Indicator controler universal

?nc?rc?tor pentru acumulatoare

?nc?rc?tor pentru acumulatoare cu BD135

?nc?rc?tor pentru acumulatoare NiCd ?i NiMH

Limbaj de programare Tibbo Basic

M?surarea ?i ?nregistrarea temperaturii pe PC utiliz?nd iButton-ul DS1820

Osciloscop DPO4000 ? prezentare

Program TARGET 3001 (20)

Receptor de telecomand? pentru comanda aparatelor electrice casnice

Senzor volumetric ? detector de geam spart

Surs? de tensiune 1,25 ? 20 V/4 A

Voltmetru digital de panou cu ICL7107

????????????????????????????????????????

2006-04

Amplificator audio de 200 W cu LM3886

Catalog ? LM385 (surs?-referin?? de tensiune fix? de precizie)

Catalog ? PIC16F84 (2)

Comutator activ pentru tensiuni de alimentare

Comutator senzorial Touch switch

Convertor de tensiune continu? 12/24 V ? 25 W

Indicator de balans

Indicator performant pentru siguran?e fuzibile arse

?nc?rc?tor pentru acumulatoare cu plumb etan?e

Program TARGET 3001 (19)

Programator serial microcontroler AVC

Reglajul digital al volumului ?n aplica?iile audio

Regulator de tura?ie pentru motoare de curent alternativ

Releu elctronic cu comand? universal?

Switch video automat/manual

Tehnologii alternative de conectare a componentelor electronice (4)

Termostat electronic 0 ? 500O C

????????????????????????????????????????

2006-03

Avertizor pentru telefon

Catalog ? LTP1557AC (matrice cu 5x7 LED-uri)

Catalog ? PIC16F84 (1)

Catalog ? PSS1215M (surs? ?n comuta?ie 12 V/1,5 A

Catalog ? U813BSE (prescaler de 1,1 GHz)

Central? inteligent? de alarm? cu tastatur? ?i 4 zone

Controler digital pentru volum

Conversia serial? ? USB

Detector de gaz, metan, butan sau propan

Interfa?? pentru PC ? frecven?metru-generator de semnal

?nc?rc?tor pentru acumulatoare cu LM317

Lamp? de veghe cu LED-uriu albe ?i luminozitate variabil?

Mini-timer cu bargraph

Program TARGET 3001 (18)

Programator ?i plac? de dezvoltare pentru microcontrolere PIC

Tehnologii alternative de conectare a componentelor electronice (3)

Telefoane conectate ?n paralel ? restric?ii ?i confiden?ialitatea convorbirilor

Tester pentru amplificatoare opera?ionale

????????????????????????????????????????

2006-02

Automat iluminat nocturn alimentat la re?ea

Automat temporizat pentru Yall? electromagnetic?

Bargraph simplu

Catalog ? IRFxxx (tranzistoare MOSFET)

Catalog ? S202S (releu static)

Ceas electronic ?n format 12 ore cu alarm?

Controler pentru ron

Detector de mi?care cu ultrasunete

Driver pentru motoare pas cu pas cu tranzistoare MOSFET

Generator de curent constant pentru LED-uri

Indicator de ?nghe? pentru automobil

Interfa?? compact Flash/IDE

Interfa?? de comand? pentru motoare pas cu pas

Interfa?? Sony-Ericsson pentru service ?i up-frade

Monitor de tensiune dual cu ie?iri pentru supra ?i subtensiune

Motoare pas cu pas ? structur? ?i comand?

Multimetru de laborator cu interfa?? RS232 pentru PC

Program TARGET 3001 (17)

Protec?ie pentru incint? acustic?

Tehnologii alternative de conectare a componentelor electronice (2)

????????????????????????????????????????

2006-01

Amplificator audio 2x30 W cu TDA1521

Ceas de timp real cu sincronizare GPS (2)

Controler Fuzzy ? descrierea unu sistem real

M?sur?tor ?n audiofrecven?? ? generator de zgomot roz

Miniemi??tor FM ?n banda 100 ? 108 MHz

Osciloscop digital portabil HPS10, HPS40 ? prezentare

Plac? de dezvoltare aplica?ii pentru PIC 16F628

Programator memorii EEPROM microwire 93Cx6 ?i 59Cxx

Senzor de temperatur? universal cu LM335

Simulator de prezen??

Sta?ie de liopit cu control digital

Surs? de curent constant de putere

Surs? de tensiune cu LM317

Tehnologii alternative de conectare a componentelor electronice (1)

Tester pentru tranzistoare cu PIC16F8872

????????????????????????????????????????

2005-12

Amplificator audio cu TDA2822M

Analizor semnale logice pe portul paralel

Catalog ? MC34064 (monitor tensiune de alimentare)

Catalog ? TDA387 (amplificator audio 4x25 W)

Ceas de timp real cu sincronizare GPS (1)

Globuri electronice

Lumini dinamice ?i s?geat? de semnalizare

M?surarea performant? de temperatur? prin metode f?r? contact (3)

Men?inerea ?ntre 2 limite a nivelelui apei ?ntr-un rezervor

Modul siren? universal? cu back-up

Modul vocal de ?nregistrare ?i redare

Program TARGET 3001 (16)

Semnalizare luminoas? tip flash (baliz?)

Surs? de laborator 1,2 ? 35 V/3 A

Termometru digital cu 4 canale

????????????????????????????????????????

2005-11

Amplificator audio ?n punte de 200 W cu TDA2030

Catalog ? MC1496, ROB796 (modulator-demodulator echilibrat)

Central? de avertizare la alarm? ?i /sau incendiu cu 2 zone

Convertor DC/DC pentru autoturism 12 V/12-24 Vcc

Generator de semnale diverse cu frecven?a de 1 kHz

Invertor de tensiune 24 Vcc/230 Vca 50-60Hz, 350 W

M?surarea performant? de temperatur? prin metode f?r? contact (2)

Monitor pentru acumulator

MP3 player cu microcontroler PIC16F877

Preamplificator-formator de intrare pentru frecven?metru

Program TARGET 3001 (16)

Temporizator electronic cu comenzi start ?i stop

Tester pentru bobine ? detectarea spirelor ?n scurtcircuit

TOP209, TOP210 ? comutator electronic MOSFET cu comand? PWM

????????????????????????????????????????

2005-10

Adaptor pentru m?surarea tensiunilor alternative (2)

Alarm? complex? cu 8 intr?ri pentru imobil

Analizor pentru baterii / acumulatoare ? testarea rezisten?ei interne

Conectarea mixt? ?n punte/paralel a mai multor amplificatoare audio

Deblocarea telefoanelor Sagem de ultim? genera?ie

Impedan?metru pentru antene

M?surarea performant? de temperatur? prin metode f?r? contact (1)

M?sur?ri de temperatur? prin termometrie cu schimbare de culoare

Program TARGET 3001 (15)

Servere seriale Ethernet pentru conectarea perifericelor la calculator

Siguran?e termice

Surs? de tensiune ?n comuta?ie 1,25 ? 35 V/3 A

Surs? ?n comuta?ie de mic? putere VIPer22A

Termometru f?r? contact ?n infraro?u DVM77 ? prezentare

Termostat digital cu afi?or LCD 3 ½ digi?i (cu ICL7106)

????????????????????????????????????????

2005-09

Amplificator audio de putere performant (4)

Catalog ? LM602, LM603, L293 (driver de putere specializat)

Cheie electronic? cu Smart Card (cartel? telefonic?)

Elemente de management termic al produselor electronice (11)

Generarea semnalelor sinusoidale prin sintez? direct? (4)

Inteerfa?? pentru comanda unui motor de curent continuu

Monitorizarea pozi?iei axului unui motor

Program TARGET 3001 (14)

Sistem de alarm? auto cu microntroler PIC18F628

Tester pentru cabluri multifilare (voce, date, alarm?)

Voltmetru digital cu PIC12F675

????????????????????????????????????????

2005-07/08

Adaptor multimetru pentru m?surarea inductan?elor de RF

Adaptor pentru m?surarea tensiunilor alternative (1)

Amplificator audio 30 W cu HEX-FET

Amplificator audio de 100 W mono sau stereo

Amplificator audio de putere performant (3)

Amplificator distribuitor video

Amplificator pentru semnal video

Automat crepuscular pentru automobil

Capacitmetru pentru cabluri

Catalog ? pun?i redresoare (GBU406, GBU408, FBI4V250, GBU606-F, GBU608, GBU806, GBU808, B250C1000DIL,

B80100000DR, GBPC1506W, DF04S, 36MT120, FBI4V40, B250C500000, 70MT12KB)

Detector de c?mp electromagnetic

Detector de semn/detector de trecere a tensiunii prin zero (izolat galvanic)

Detector de vibra?ii

Experimente cu ?nalt? Tensiune (3)

Exponometru cu LM3914 ?i bargraph cu LED-uri

Generarea semnalelor sinusoidale prin sintez? direct? (3)

Generator de semnal de precizie cu MAX038

Program TARGET 3001 (13)

Regulator de tura?ie la 230 Vca

Releu regulator electronic

Semnalizator pentru ata?area centurii de siguran?? ?n automobil

Soft gratuit Rfsim99 ? simularea circuitelor la ?nalt? frecven??

Starter elctronic pentru l?mpi fluorescente

Starter Kit pentru GM862/S1 EVK V1.3

Surs? de curent constant pentru lamp? cu LED-uri albe

Surs? de curent ?i tensiune

Surs? de tensiune cu LM317

Surs? de tensiune dubl? +/-5 V maxim 1 A, stabilizat?

Surs? stabilizat? reglabil? pentru amplificator de anten?

Telemetrie cu laser (m?surarea distan?ei ?ntre dou? puncte)

Voltmetru electronic universal (cu ICL7106)

????????????????????????????????????????

2005-06

Amplificator audio de putere performant (2)

Aparat contra ??n?arilor

Detector de trecere prin zero

Elemente de management termic al produselor electronice (10)

Experimente cu ?nalt? Tensiune (2)

Generarea semnalelor sinusoidale prin sintez? direct? (2)

Istoria radioului (4)

Program TARGET 3001 (12)

Programarea microcontrolerelor din seria 12C ?i 12F

Service GSM (29)

Sonerie electronic?

Transceiver digital cu XTR434

Turometru digital

ZCD ? generator de impulsuri sincronizate cu trecerea tensiunii de 230 V/50 Hz prin zero

????????????????????????????????????????

2005-05

Amplificator audio de putere cu tranzistoare (2)

Amplificator audio de putere performant (1)

Amplificator de band? larg? pentru UHF-VHF

Comutator Master-Slave la re?eaua electric?

Efecte luminoase cu cluster

Elemente de management termic al produselor electronice (9)

Experimente cu ?nalt? Tensiune (1)

Generarea semnalelor sinusoidale prin sintez? direct? (1)

Istoria radioului (3)

?nc?rc?tor-desc?rc?tor automat pentru acumulatoare NiCd ?i NiMH

Modul 1 digit cu LED adresabil, cu interfa?? serial? pentru PC

Program TARGET 3001 (11)

Releu de avarie

Service GSM (28)

Testarea rezisten?ei interne a acumulatoarelor electrice

????????????????????????????????????????

2005-04

Amplificator audio de putere cu tranzistoare (1)

Automat crepuscular alimentat direct la re?eaua elctric? 230 V/50 Hz

Barier? ?n infraro?u

Catalog ? LM1875 (amplificator audio de 20 W)

Catalog ? VT23N1, VT83N1, VT93N1 (fotorezistoare)

Conexiune IR pentru placa de re?ea a PC

Detector pentru traseele electrice 230V/50Hz ?ncastrate ?n perete

Elemente de management termic al produselor electronice (8)

Emi??tor ?i receptor UHF cu activare prin comand? vocal?

ESR-metru ? m?surarea rezisten?ei serie la condensatoarele electrolitice

Istoria radioului (2)

Microcontrolere PIC ? unelte pentru dezvoltarea aplica?iilor

Modul GPS LASSEN SQ

Program TARGET 3001 (10)

Programator paralel pentru bi?ii de FUSE ?i LOCK la ATmega (2)

Service GSM (27)

????????????????????????????????????????

2005-03

Bobine pe tor de ferit?

Capacitmetru digital

Catalog ? BA158, BA159, BY228, BY398, BY399, BYW95, UF4004, UF4007, BYV28-200, BYV27-200, BYW98/200, BYW29/200

Elemente de management termic al produselor electronice (7)

Emi??tor de date ?i semnal audio

Indicator de acord pentru receptor MF pe UUS

?nregistrator de voce cu familia de procesoare ISD

Istoria radioului (1)

Program TARGET 3001 (9)

Programator paralel pentru bi?ii de FUSE ?i LOCK la ATmega (1)

Releu inteligent comandat de PC

Surs? de tensiune ?n comuta?ie 1,2 ? 35 V/3 A (cu LM257

Termostat electronic pentru stupi

Tester electronic pentru surs? de alimentare PC

????????????????????????????????????????

2005-02

Amplificator audio de 300 W cu MOSFET

Amplificator de radiofrecven?? ultraliniar (pentru receptoare)

Elemente de management termic al produselor electronice (6)

mAh-metru pentru elemente de acumulatori NiCd

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (15)

Monitor audio-video multifunc?ional

Multimetrudigital DVM98 (prezentare)

Plac? cu 16 relee comandat? prin portul paralel al PC

Program TARGET 3001 (8)

Senzor de proximitate ? aparat pentru uscat m?inile

Siguran?e termice

Sistem de alarm? f?r? fir

Termometru de camer? cu afi?are n umeric? sau bar-graph

VU-metru stereo pentru amplificator de ?nalt? fidelitate

????????????????????????????????????????

2005-01

Avertizor de temperatur? critic? (cu MMC4001)

Catalog ? 2N2369, BSX20, 2N2219, 2N2222, 2N3904, 2N3906, 2N2907, 2N2905 (tranzistoare comuta?ie)

Catalog ? MCC44-12IO1B, MCC56-08IO8B, MCC95-08IO8B, MVD26-08IO8B, MDD95-16N1B (tiristoare, diode de putere)

Cifru electronic programabil

Elemente de management termic al produselor electronice (5)

?ntrerup?tor cu comand? sonor?

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (14)

Modul de achizi?ie date cu 4 canale pe USB

Optimizarea montajelor cu diode de tensiune ?dublor de tensiune

Program TARGET 3001 (7)

Protec?ia la supratensiuni a echipamentelor electronice

Redresor comandat cu tiristor

Senzor de proximitate temporizat

Service GSM (26)

Surs? cu back-up 12 V/2 A

Surs? de curent programabil? 0-5 A

????????????????????????????????????????

2004-12

Adaptor 40/20 pini pentru 98C1051/2051

Catalog ? S102S01, S202S01, S202S02, S216S02, S216SE2 (releu static)

Controler audio pentru unit??ile CD-ROM

Controler pentru acvariu cu PIC16F84

Elemente de management termic al produselor electronice (4)

Interfa?? RS232-one wire compatibil? DS9097U pentru iButton

Jocuri de lumini cu LED-uri

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (13)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (13)

Plac? pentru teste cu AT89C2051, AT90S1200, AT90S2313

Program TARGET 3001 (6)

Radiator termic ? dimensionare fizic?

Service GSM (25)

Sistem de intercomunica?ii simplex pe 2 fire

Sonerie electric? auxiliar? la telefon

Surs? de tensiune 13,8 V/5 A

Tester pentru cablu UTP/STP ?i telefonic

Voltmetru pentru baterii auto

????????????????????????????????????????

2004-11

Codul culorilor pentru mini-inductan?e (?ocuri) cu 4 benzi

Elemente de management termic al produselor electronice (3)

?ntrerup?tor crepuscular pentru automatizarea iluminatului

Luminidinamice cu circuite analogice

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (12)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (12)

Monitor ? iluminat de siguran?? pentru r?eaua de 230 Vca

Panou de comand? la distan?? pentru relee statice

Program TARGET 3001 (5)

Programator ? plac? de dezvoltare aplica?ii pentru ?C PIC cu 18 pini

Releu de timp

Service GSM (24)

Sond? logic? pentru depanarea pl?cilor cu CI logice

Tehnici ?i metode de m?surare pentru priz? de p?m?nt (4)

Termostat digital 0-1000OC cu termocuplu

Tester pentru tranzistoare MOSFET

????????????????????????????????????????

2004-10

Catalog ? TSOP17xx (receptor infraro?u)

Comenzi ?n imfraro?u (2)

Detector de trtasee electrice (cu MMC4017)

Elemente de management termic al produselor electronice (2)

GPS portabil cu afi?aj LCD

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (11)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (11)

Program TARGET 3001 (4)

Releu de avertizare pentru automobile

Service GSM (23)

Soft pentru instrumenta?ie de laborator PC-LAB 2000

Tehnici ?i metode de m?surare pentru priz? de p?m?nt (3)

Termometru ?i termostat de precizie cu LM135

Tester pentru transformatoare

Traductor de temperatur? ? traductoare semiconductoare (3)

????????????????????????????????????????

2004-09

Alarm? auto cu autoalarmare

Averizare optic? flash cu LED

Barier? cu raze infraro?ii

Catalog ? JVR07N101K (varistor)

Catalog? FT232BM (adaptor TQFP-PLCC)

Comenzi ?n imfraro?u (1)

Controler digital pentru volum

Elemente de management termic al produselor electronice (1)

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (10)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (10)

Modul de dezvoltare aplica?ii cu micontroler PIC16F676

Optotriac ? func?ionare ?i caracteristici

Program TARGET 3001 (3)

Service GSM (22)

Stroboscop

Tehnici ?i metode de m?surare pentru priz? de p?m?nt (2)

Traductor de temperatur? ? traductoare rezistive (2)

????????????????????????????????????????

2004-07/08

Anemometru ? m?surarea vitezei v?ntului

Catalog ? CD4541, MMC4541 (schem? releu de timp)

Catalog ? TDA5051 (modem prin re?eaua de prize 230 Vca

Detector de furtun?

Interfa?? telefon mobil-PC cu MAX3232

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (9)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (9)

Modul pentru criptare vocal?

Num?r?tor-dozator pentru pastile

Plac? pentru teste cu PIC16F84

Program TARGET 3001 (2)

Programator Pic Kit 1 ? USB

Service GSM (21)

Sta?ie meteo ? timp, dat?, temperatur?, presiune atmosferic?

Surs? pentru interfon cu timer ?i apel electronic

Tehnici ?i metode de m?surare pentru priz? de p?m?nt (1)

Traductor de temperatur? ? traductoare rezistive (1)

????????????????????????????????????????

2004-06

Alarm? special? cu 2 zone cu PIC16F84A

Amplificator audiofrecven?? de 4 W cu tranzistoare

Cifru electronic analogic

Emi??tor de telecomand? cu 2 canale

Interfa?? pentru PC cu intr?ri/ie?iri analogice ?i digitale

Introducere ?n poten?iometre digitale (2)

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (8)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (8)

Program TARGET 3001 (1)

Receptor de telecomand? cu 2 canale

Service GSM (20)

Sintetizor de frecven?? cu ?C-VHF (4)

Surs? stabilizat? 13,8 V/4 A

THD-metru pentru re?eaua de 230 Vca

????????????????????????????????????????

2004-05

Amplificator CATV

Automat pentru iluminat cu barier? IR

Catalog ? poten?iometru digital AD7376

Catalog ? tranzistoare de putere seriile TIP ?i BD

Comutator electronic activat de voce

Convertor UUS CCIR-OIRT

Introducere ?n poten?iometre digitale (1)

Lacuri de protec?ie pentru pl?ci implantate

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (7)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (7)

Modulator TV pentru camere video de supraveghere

Programator serial IC-Prog pentru microcontroler PIC ?i memorii 24Cxx

Service GSM ? LED-uri albastre la Nokia 3310/3330/3410 (18)

Sintetizor de frecven?? cu ?C-VHF (3)

Up-grade la cartela c 3 relee pentru PC (2)

????????????????????????????????????????

2004-04

Catalog ? senzori de temperatur? seria KTY ? KTY10-6, KTY81-210, KTY83-110, KTY83-121, KTY84-130

Cristale de cuar? (teorie) (2)

Detector de radiofrecven?? pentru milivoltmetru

Emi??tor pentru telecomand? cu un canal

Frecven?metru digital (0-1000 MHz)

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (6)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (6)

Miniemi??tor 80-110 MHz

Num?r?tor up ? down cu afi?or 4 digi?i (cu PCI16C57)

Programator AVR ? ISP; telecomand? GSM via SMS

Receptor pentru tlecomand? cu un canal

Service GSM ? LED-uri albastre la Nokia 3210 (17)

Sintetizor de frecven?? cu ?C-VHF (2)

Up-grade la cartela c 3 relee pentru PC (1)

????????????????????????????????????????

2004-03

Alimentare amplificator audio de putere (teorie ?i schem?)

Catalog ? bargraf cu leduri ? LTL2300HL, LTR2350HR, LTA1000HR, LTA1000Y, LTA1000G

Catalog ? L296, L4960, L4962 (surse ?n comuta?ie)

Comutator de proximitate

Cristale de cuar? (teorie) (1)

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (5)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (5)

Monitor pentru supravegherea liniei telefonice

Regulator de tensiune alternativ? de putere ? 2 kW

Service GSM (16)

Sintetizor de frecven?? cu ?C-VHF (1)

Sistem de supraveghere prin telefon ?n te?eaua GSM (2)

Sond? pentru osciloscop cu 16 intr?ri

Surs? dubl? cu acumulator de back-up ?i timer

SWR-metru-Power-metru

Termometru ? interfa?? pentru multimetru

????????????????????????????????????????

2004-02

Afi?oare cu cristale lichide ? LCD (2)

Anten? EH

Automat pentru bicicli?ti

Cartel? 3 triace cu interfa?? RS232 pentru PC

Catalog ? LM2575, LM2576, LM2577 (stabilizatoare de tensiune ?n comuta?ie)

Catalog ? TDA8571J (amplificator audio 4x40 W

Catalog ? Tranzistoare de ?nalt? frecven?? ? BF970, BF979, BFR90, BFR91, BFR96T, BFR92, BFR93, BFR106, BFR193, BFT92, BFT93

Interfa?? PC-TV

Interfon full duplex pe 2 fire

?nc?rc?tor automat pentru acumulatoare

Metod? alternativ? de fabricare rapid? a circuitelor imprimate (toner transfer system)

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (4)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (4)

Service GSM (15)

Sistem de supraveghere prin telefon ?n te?eaua GSM (1)

Tuburi fluorescente la 12 V

????????????????????????????????????????

2004-01

Alimentare cu stabilizare distribuit?

Catalog ? amplificator audio dublu LA4445

Catalog ? MAX038 (generator de func?ii de ?nalt? frecven??)

Catalog ? MOC3020, ... MOC3083 (optotriace)

Catalog ? stabilizator de tensiune ?n comuta?ie ?A78S40

Central? de alarm? la efrac?ie ?i incendiu

Convertr D/A pentru PC

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (3)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (3)

Service GSM (14)

Stabilizator de tensiune cu c?dere mic? de tensiune intrare-ie?ire

Termostat digital cu sond? K (cu microcotroler AT90S4433)

Voltmetru digital cu 3 ½ digi?i (cu ICL7107)

????????????????????????????????????????

2003-12

Afi?oare cu cristale lichide ? LCD (1)

Amplificator final de 40W cu tranzistoare pentru 144 MHz

Brad electronic

Catalog ? ICL7760, MAX1044 (convertoare de tensiune CMOS cu capacit??i comutate)

Catalog ? LM3876

Catalog ? modul emisie-recep?ie XTR-434L

Catalog ? optocuploare speciale LTH209-01, LTH301-07, LTH860-T55

Detector de RF pentru emi??toare spion

Generator de func?ii (cu XR2206) (3)

K8055 ? Intrefa?? universal? USB

Lumin? de ambian?? cu PIC16F84

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (2)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (2)

Minitabel? cu text curg?tor cu integratul PIC16C58

Service GSM (13)

Tastatur? control acces pentru z?vor electronic

Termostat electronic

????????????????????????????????????????

2003-11

Capacitmetru (pentru multimetru digital)

Emulator de cartel? SIM

Generator de func?ii (cu XR2206) (2)

Generator de func?ii DVM20FGC (prezentare)

Generator de mir? TV color

Generator PWM

Interfa?? PC 4 canale pentru ?nregistrarea semnalelor analogice

M?surarea practic? a impedan?elor ?n aparatura electronic? (4)

Microcontrolere AVR ? descriere ?i utilizare (1)

Microcontrolere PIC, prezentare ?i programare (1)

Modul de dezvoltare cu AT89C2051

Plac? de dezvoltare ?C PIC

Service GSM (12b)

Transverter 28/144 MHz

????????????????????????????????????????

2003-10

Amplificator de audiofrecven?? special (teorie + scheme)

Aparatur? virtual? de laborator ? Analizor digital 4 canale

Catalog ? TL783C (stabilizator de tensiune ridicat?)

Ceas ?n format electronic ?n format 24 ore

Ciocan de lipit cu temperatur? reglabil?

Electronic? online (portalul Hobbz Electronica) ? Programator microcontrolere PIC

Generator de func?ii (cu XR2206) (1)

Indicator de ?ntrerupere a re?elei electrice (cu MMC4013 ?i MMC4011)

Indicator pentru alimentarea bujiilor incandescente

Interfa?? DCT3 pentru Nokia

?nchidere electronic? cu buton Dallas

M?surarea practic? a impedan?elor ?n aparatura electronic? (3)

Service GSM (12a)

Tastatur? programabil?

Telecomand? prin telefon

????????????????????????????????????????

2003-09

Amplificator audio cu tranzistoare

Catalog ? TLE4905L, TLE4935L, TLE4945 ? traductor de proximitate cu efect Hall

Generator de func?ii cu ICL8038 (2)

Indicator de distorsiuni pentru amplificatoare

Interfa?? pentru alarm? cu 2 zone

Interfa?? univerasal? de date RS232 ? telefon mobil

Introducere ?n IrDA (comunica?ii de date prin infraro?ii)

M?surarea practic? a impedan?elor ?n aparatura electronic? (2)

M?surarea timpului de ac?ionare ?i revenire la releu electromagnetic

Regulator de tensiune alternativ? controlat ?n tensiune

Service GSM (11)

Sisteme de securitate (9)

Stabilizator de tensiune ?n comuta?ie

????????????????????????????????????????

2003-07/08

Catalog ? amplificator audio stereo LM1896, LM2896

Catalog ? amplificator audio TDA7375

Generator de func?ii cu ICL8038 (1)

Interfa?? grafic? pentru proiectare proiectarea asistat? de PC a transformatoarelor (3)

?nc?rc?tor de acumulatoare cu circuitul MC33340

M?surarea practic? a impedan?elor ?n aparatura electronic? (1)

Miniemi??tor FM de mic? putere

Multimetru digital DVM345DI cu interfa?? RS232 (prezentare)

Num?r?tor de impulsuri cu PIC16F84

Protec?ie pentru incintele acustice

Regulatoare integrate de tensiune fix?

Service GSM (10)

Stabilizatoare de tensiune negativ? ? curentul minim la ie?ire

Surs? de tensiune 0 ? 30 V ?i 5 V la 3 A

Switch video cu 2 ? 32 canale

Termometru -50o - +150o cu interfa?? RS232

????????????????????????????????????????

2003-06

Barier? ?n infraro?u

Controler pentru sistem radio VHF

Detector de cabluri electrice montate ?n perete

Indicator pentru schimbarea treptei de vitez?

Interfa?? grafic? pentru proiectare proiectarea asistat? de PC a stabilizatoarelor de tensiune seriale (2)

Protec?ia termic? a amplificatoarelor de putere

Reduc?tor dinamic de zgomot cu LM1894

Regulator de tensiune alternativ? cu PIC16F84

Service GSM (9)

Sistem interfon pentru 12 posturi

Surs? de tensiune 13,8 V/3 A cu acumulator de back-up

Variator de tensiune alternativ? pentru sarcini inductive

????????????????????????????????????????

2003-05

Amplificator audio 40 W

Automat de scar?

Catalog ? amplificator audio TDA1560Q

Catalog ? amplificator audio TDA7293

Cifru electronic

Controler pentru sistem radio VHF (1)

Convertor tensiune efectiv? ? tensiune continu?

Frecven?metru pentru PC

Interfa?? grafic? pentru proiectare asistat? de PC a aplica?iilor cu E555 (1)

Miniemi??tor FM cu MAX2606

Service GSM (8)

Sisteme de securitate (8)

Surs? de alimentare ?n comuta?ie (teorie ?i scheme) (3)

Surs? liniar? de tensiune 13,8 V/1 A

Tester pentru cablu de re?ea ? UTP

????????????????????????????????????????

2003-04

Aprindere electronic? pentru motoare cu benzin?

Catalog ? DS18S20 (senzor de temperatur? digital cu bus 1-wire)

Catalog ? STK402xxx (amplificator audio)

Catalog ? Termometru pentru PC ?n re?ea cu DS18B20

Componente electronice destinate tehnologiei SMT (5)

Convertor A/D rapid pe trei bi?i

Frecven?metru analogic 10Hz ? 1 MHz

Inductan?metru pentru PC

Osciloscop Tektronix (prezentare)

Programare grafic? a microcontrolerelor

Service GSM (7)

Sisteme de securitate (7)

Surs? de alimentare ?n comuta?ie (teorie ?i scheme) (2)

Temporizator cu microcontroler CNX198

Voltmetru de re?ea pentru PC cu protec?ie temporizat? la supratensiune

????????????????????????????????????????

2003-03

Catalog ? generator de func?ii MAX038

Catalog ? surs? de alimentare ?n comuta?ie cu circuitul integrat MC 34063

Catalog ? TOIM4232

Catalog ? transceiver TDFU4100, TFDS4500, TFDT4500

Componente electronice destinate tehnologiei SMT (4)

Modul vocal de ?nregistrare ?i redare

Multimetru digital PROTEK506 - prezentare

PONY PROG ? Programator microcontrolere AVR

Receptor MA pentru 433 MHz

Service GSM (6)

Sisteme de securitate (6)

Stabilzatoare ?n comuta?ie din seria ?simple switchers?

Surs? de tensiune 5-40 V/4 A

Surs? de alimentare ?n comuta?ie (teorie ?i scheme) (1)

????????????????????????????????????????

2003-02

Acumulatoare PbA, NiCd, NiMH, Li-Ion, ?i Li-Polimer ? compara?ii

Automat programabil pentru iluminat cu ?soft start?

Catalog ? amplificator audio de putere dublu STK401-xxx

Catalog ? celeu de putere Solid State 220 Vca/13 A

Componente electronice destinate tehnologiei SMT (3)

Detector de trecere prin zero a tensiunii re?elei

Interfa?? pentru display LCD

?nc?rc?tor-desc?rc?tor pentru acumulatoare NiCd ?i NiMH

Metode de caracterizare virtual? a sistemelor digitale ?high-speed?

Modulator TV pentru minicamere video

Programator microcontrolere PIC ?i memorii I2C

Service GSM (5)

Sisteme de securitate (5)

????????????????????????????????????????

2003-01

Cartel? cu 16 intr?ri digitale pe RS232

Catalog ? amplificator audio TDA1519

Cheie electronic? analogic?

Componente electronice destinate tehnologiei SMT (2)

Egalizor grafic stereo cu 5 canale

Folia de transfer PnP (Press and Peel)

?nc?rcarea acumulatoarelor Li-Ion

?nc?rc?tor inteligent pentru acumulatoare cu plumb

M?surarea intervalelor de timp utiliz?nd portul paralel al PC

Multimetru digital DVM8891 (prezentare)

Regulator de cuplu pentru miniborma?ini

Service GSM (4)

Sistem de gestiune evenimente

Sisteme de securitate (4)

Telecomand? cu 10 canale pe 2 fire

????????????????????????????????????????

2002-12

Automat programabil de timp ? aplica?ie de port paralel (2)

Catalog ? afi?or LCD cu mesaje programabile

Catalog ? Emi??tor RF TX-4M50SA051A cu anten? ?ncorporat?

Catalog ? Generator de func?ii 0,01 ? 1 MHz pentru PC

Catalog ? Receptor RF RX-4M50RR30SF

Catalog ? Receptor RF RX-4M50SA60SF

Catalog ? TDA1562Q ? amplificator audio 70 W ?n clas? H

Componente electronice destinate tehnologiei SMT (1)

PONY PROG ? Programator PIC16C84, PIC16F84 (2)

Programarea afi?oarelor alfanumerice LCD (3)

Service GSM (3)

Sisteme de securitate (3)

Stabilizatoare LDO (Low Drop-Out Voltage Regulators)

Surs? de alimentare ?n comuta?ie 13,8 V/20 A

????????????????????????????????????????

2002-11

Automat programabil de timp ? aplica?ie de port paralel (1)

Catalog ? Receptor FM superheterodin? audio RX FM AUDIO

Detector pentru linia telefonic?

Emi??tor FM 12 V TX FM AUDIO

Experiment ? convertor de tensiune

Introducere ?n RS422 ?i RS485

Metode ?i tehnici de m?surare a structurilor semiconductoare (2)

Pa?ii corec?i spre o lipitur? bun?

Prescaler pentru multimetru 20 MHz

Programarea afi?oarelor alfanumerice LCD (2)

PONY PROG ? Programator memorii (1)

Releu de timp ? generator de frecven?? cu microcontroler 89C2051

Service GSM (2)

Siguran?? electronic? rapid? resetabil?

Sisteme de securitate (2)

Telecomand? prin telefon K6501

Voice over music

????????????????????????????????????????

2002-09/10

Catalog ? Emi??tor RF cu TX-SAW/433s-Z

Catalog ? Receptor RF tip AC-Rx reglabil prin inductan??

Metode ?i tehnici de m?surare a structurilor semiconductoare (1)

Num?r?tor reversibil cu memorie

Osciloscop digital pentru PC

Panel metru cu 4 digi?i

Programarea afi?oarelor alfanumerice LCD (1)

Receptor de telecomand? cu 2 canale

Receptor FM pentru banda 80-108 MHz

Senzor de prezen?? cu temporizare

Service GSM (1)

Sisteme de securitate (1)

Temporuz?ri software realizate cu microcontrolere din seria C51

????????????????????????????????????????

2002-07/08

Capacitmetru digital DVM6013 - prezentare

Fabrica?ia profesional? a circuitelor omprimate ?n laboratorul propriu (2)

Ferite pentru RF ?i ?ocuri de band? larg?

GPS ? aspecte generale (2)

Interfa?? asincron? pentru transfer de date

Lumin? dinamic?

Mitralier? electronic?

Motociclet? electronic?

Releu de m?surat tensiunea temporizat (2)

Transceiver pentru 144 MHz

Zgomotul ploii sau valurilor

????????????????????????????????????????

2002-06

Catalog ? TDA7381 - amplificator audio 4x25 W

Multimetru digital DVM98 ? prezentare

Efecte sonore ? ciripit de p?s?ri

Efecte sonore ? pisic? electronic?

Fabrica?ia profesional? a circuitelor omprimate ?n laboratorul propriu (1)

Frecven?metru

GPS ? aspecte generale (1)

Microemi??tor Tvindicator de pozi?ie pentru anten? directiv?

Releu de m?surat tensiunea temporizat (1)

Service TV ? receptoare TV color LG, modelele CF-20/21F66/X ?i CF-20/21K57 EX (2)

????????????????????????????????????????

2002-05

Automat pentru iluminat

Catalog ? BA6209 (circuit specializat pentru cotrolul vitezei ?i sensului de rota?ie al motoarelor cu perii)

Convertor RS232-RS485

Fabrica?ia rapid? a circuitelor imprimate prin tehnologii de gravare (2)

Generator BFO

Interfa?? numeric?

?nc?rc?tor pentru acumulatoare NiCd cu circuitul U2400B

Laboratorul electronistului

Service TV ? receptoare TV color LG, modelele CF-20/21F66/X ?i CF-20/21K57 EX (1)

Sunt nocive telefoanele mobile_

????????????????????????????????????????

2002-04

Catalog ? convertor DC/DC TPS6021X

Catalog ? MC1374P (modulator TV)

Catalog ? tiristoare TIC...., BT...., C...., BTW...., CS....

Fabrica?ia rapid? a circuitelor imprimate prin tehnologii de gravare (1)

M?sur?tori cu reflectometrul

Microfon f?r? fir

Preamplificator pentru 144 MHz

Programator PIC, EPROM ?i cartele SIM

Schimb?ri de perspectiv? ?automobilul pe 36 V

Service TV ? receptoare TV Grunding tip GT9420, GT9421, GR7490, GR1460

Sistem complex de alarmare

Telecomand? prin re?eaua electric?

????????????????????????????????????????

2002-03

Catalog ? amplificator audio de putere LM380

Etaloane, erori ?i m?sur?tori

Gong cu trei tonuri

Miliohmetru

Programator portabil E-Lab ICP-1 (prezentare)

Semnale perturbatoare ?n instala?iile de recep?ie TV

Service TV ? receptoare TV color tip Telecolor 5601 ?i 5603

Structura semnalului de ceas ? proiectare tehnologic?

Transverter 50/432 MHz

????????????????????????????????????????

2002-02

Cartele SIM ? elemente pentru studiu ?i aplica?ii

Catalog ? amplificator cu zgomot redus LM833N

Catalog ? demodulator logaritmic AD606

Catalog ? IRLR8103, IRLR8503 (convertor DC/DC de putere)

Catalog ? transformatoare de frecven?? intermediar?

Circuite imprimate ? evaluarea unei discontinuit??i speciale

Clampmetru DCM268 (prezentare)

Diplaz matriceal cu PIC16F84

Experimente cu fideri

Generator de func?ii

Service TV ? Teletext TV NEI-E5 (4)

????????????????????????????????????????

2002-01

Amplificator audio de 70 W

Catalog ? MC1374

ETCAI ? Sistem software de ?nv??are a bazelor electricit??ii (2)

Generator de semnal mir? pentru TV color

Osciloscop universal pentru PC cu un canal K8031 (prezentare)

Receptor ?n infraro?u pentru WINAMP

Re?ele de distribu?ie

Service TV ? Teletext TV NEI-E5 (3)

Tester universal pentru semiconductoare

Universal Serial Bus (USB) ? arhitectur? ?i func?ionare

VU-metru electronic cu tranzistoare

????????????????????????????????????????

2001-11/12

Bloc de comand? realizat cu microprocesor PCA84c841p

Cabluri coaxiale flexibile cu dielectric polietilen? masiv?

Calibrator de tensiune continu? 0-10 V (2)

Capacitmetru ? adaptor pentru frecven?metru

Catalog ? AD820

Catalog ? receptor AM TDA1072A

Catalog ? TDA731

Catalog ? TMP01

Cifru electronic

Circuite imprimate ? structura de mas? (1)

Convertoare Analog/Digitale ?i Digital/Analogice

ETCAI ? Sistem software de ?nv??are a bazelor electricit??ii (1)

Frecven?metru 1000 MHz

Generator de semnal 10 Hz ? 100 kHz (2) (YO7AQM)

?nc?rc?tor rapid pentru acumulatoare NiCd ?i NiMH

Multimetru digital DVM340DI (prezentare)

Program pentru calculul impedan?elor ?i traseelor de interconectare CITS 25 ?i TXLINE

Receptor cu TDA7000

Sarcin? activ? pentru verificarea surselor de curent

Transverter 50/28 MHz

Voltmetru 4½ digi?i cu ICL7135

????????????????????????????????????????

2001-10

Calibrator de tensiune continu? 0-10 V (1)

Catalog ? amplificator de frecven?? intermediar? MC3357

Controler stereo (cu LM1036N)

?nc?rc?tor portabil pentru acumulatoare NiCd

Microcontroler AT90S1200

Program de proiectare a circuitelor monostabile ?i astabile ?555 timer? versiunea 4.1

Service TV ? etaje de procesare a semnalelor de nivel mic la TV NEI-E5 (2)

Sta?ie de telecomand? multicanal

Tiristoare cu blocare asistat? de poart? (GATT ? Gate Assisted Turn off Thyristor)

Transverter pentru 50 MHz

????????????????????????????????????????

2001-09

Amplificator final de putere de 500 W cu GU81M

Catalog ? amplificator de microfon AD797

Catalog ? MC1496, MC1596

Catalog ? mixer dublu echilibrat AD831

Circuite imprimate ? evaluarea capabilit??ii de curent a traseelor de circuit imprimat (4)

ECAL 2.0 ? program de calcul ?n domeniul circuitelor pasive

Lumin? dinamic? cu microcontroler AT89C2051

Mir? ? clock TV

Osciloscop PC ?i analizor de spectru PCS500 (prezentare)

Telecomand? ?n infraro?u cu 16 canale (cu SAA1250)

????????????????????????????????????????

2001-07/08

Acumulatoare ? caracteristici ?i modalit??i de ?nc?rcare eficient? (2)

Amplificator de 10 GHz

Aplica?ii cu procesor de semnal TMS320C6201

Catalog ? amplificator audio MC34119

Catalog ? optocuploare (4N25, 6N136, CNY17, LTV816, PC816)

Circuite imprimate ? efectul de col? (3)

Convertor CATV

Generator de semnal 10 Hz ? 100 kHz (1) (YO7AQM)

Miniemi??tor FM

Modul de comand? pentru motoare pas cu pas

Modulator TV cu LM1889

Multimetru DVM645BI (prezentare)

Receptor RGA pe 3,5 MHz

Service TV ? Blocul de alimentare folosit pe ?asiul TV color NEI-E5 (1)

Traductor opto-electronic

????????????????????????????????????????

2001-06

Acumulatoare ? caracteristici ?i modalit??i de ?nc?rcare eficient? (1)

Amplificator final de putere cu tranzistoare ? scheme ?i teorie

Catalog ? IRF520

Catalog ? LT1930

Catalog ? LTC3401

Circuite imprimate ? efectul de col? (1)

Lumin? dinamic?

Procesor audio cu SAA1251, TDA1524A, TDA1021, CD4052 (2)

Programator universal ChipMax

Receptor pentru 144 MHz (cu MC3356)

Regulator electronic auto

Stabilitatea de frecven?? a oscilatorului (2)

Upgrade pentru kit-ul CNX143 (plac? universal? cu 3 triace)

????????????????????????????????????????

2001-05

Amplificator RF pentru 432 MHz

Catalog ? Circuit pentru protec?ie electric? TPS3513

Catalog ? LM1889, LM2889

Catalog ? Transceiver TRF6900

Circuite imprimate (teorie) (2)

Preamplificator controler stereo cu TCA 5500

Procesoare ? microcontrolere (4)

Procesor audio cu SAA1251, TDA1524A, TDA1021, CD4052 (1)

Scal? pentru receptoare TV prin satelit

Service TV ? Receptorul Daewoo tip DMQ2058TXT, ?asiu CP315 (3)

Stabilitatea de frecven?? a oscilatorului (1)

Surs? complex? de tensiune (4) (YO7AQM)

????????????????????????????????????????

2001-04

Amplificator final de 25 W cu MOSFET pentru US

Cartel? 3 relee pentru PC cu comand? RS232

Catalog ? Amplificator audio TPA610xA2

Catalog ? LM386

Circuite imprimate (teorie) (1)

Repetoare pentru radioamatori (2)

Rezisten?? de sarcin?

Service TV ? receptorul Daewoo tip DMQ2058TXT, ?asiu CP315 (2)

Surs? complex? de tensiune (3) (YO7AQM)

????????????????????????????????????????

2001-03

Catalog ? TD2030

Catalog ? tranzistoare bipolare

Generator bitonal de audiofrecven??

Metode moderne de conversie analog-numeric?

Microcontrolere, microprocesoare ? tehnologie microcip

Multimetru digital DVM850BL ? prezentare

Programator EPROM microcip

Repetoare pentru radioamatori (1)

Service TV ? receptorul Daewoo tip DMQ2058TXT, ?asiu CP135 (1)

Surs? complex? de tensiune (2) (YO7AQM)

Transceiver pe 29 MHz (4)

????????????????????????????????????????

2001-02

Amplificatoare de band? larg? ?i putere VHF/UHF/CATV din seria 900 (3)

Anten? coaxial? cu unde progresive

Anten? F9FT

Catalog ? diode Schottky (SD xxx, BAT xxx, SB xxx, 1N xxx)

Catalog ? LM317

Catalog ? LT1571, LMX1311, LM4808

Catalog ? MC2833P

Procesoare ? microcontrolere (2)

Putere, tensiune, grade S

Regulator de vitez? pentru motoare de curent continuu

Service TV ? INDIANA 100 ? sursa de alimentare

Surs? complex? de tensiune (1) (YO7AQM)

Surs? de alimentare ?n comuta?ie pentru curent mare (cu TL497A)

Surs? de tensiune 1,2 ? 30 V/1 A

Transceiver pe 29 MHz (3)

????????????????????????????????????????

2001-01

Amplificatoare de band? larg? ?i putere VHF/UHF/CATV din seria 900 (2)

Amplificator AF (cu TDA1056)

Barier? ?n infraro?u

Catalog ? QT110, LM74, LTC1627

Ceas 24 ore (cu AT89C51)

Circuite RC active cu amplificatoare opera?ionale

Controler de temperatur?

Multimetru analogig AVM460 ? prezentare

Multimetru digital DMM97EL ? prezentare

Procesoare ? microcontrolere (1)

Punte pentru m?surarea coeficientului de reflexie (6)

Service TV ? adaptarea selectoarelor de hiperband?

Surs? de alimentare seria PS13 xx ? prezentare

Transceiver pe 29 MHz (2)

Voltmetru digital de panou cu mas? comun? (cu ICL7107R)

????????????????????????????????????????

2000-12

Alarm? auto

Amplificatoare de band? larg? ?i putere VHF/UHF/CATV din seria 900 (1)

Catalog ? MIC2754, MIC2753, LT1638, LT1639, TDA2000D2

Depanarea pl?cilor de cablaj imprimat

Emi??tor-receptor pentru telecomand?

Iluminator de balans

Iluminatul fluorescent modern

Lumin? dinamic?

Multimetru DVM6243 ? prezentare

Programatoare seria EMP

Protec?ia acumulatoarelor

Regulator de tensiune ?n comuta?ie (cu TL497)

Transceiver pe 29 MHz (1)

Transceiver pentru 144 MHz (3)

????????????????????????????????????????

2000-11

Adaptor pentru interfa?? serial? RS232

Alimentarea amplificatoarelor de putere cu circuite integrate

Catalog ? LM2907, LM29177 ? aplica?ii

Catalog ? LM4663, LM4651, LM4652, OP547, OP548, OP549

Catalog ? MC3356

Generator de AF

Multimetrul M66 ? prezentare

Protec?ia incintelor acustice

Punte pentru m?surarea coeficientului de reflexie (5)

Receptor MF UUS

Service TV ? defecte tipice pentru TV pe ?asiu CKT2190

Transceiver pentru 144 MHz ? oscilatorul local (2)

Voltmetru digital cu afi?aj LCD

????????????????????????????????????????

2000-10

Catalog ? LM3647, LM2677, LT1959

Catalog ? TDA2320A ? aplica?ii

Comutator electronic

Iluminat de siguran?? economic (2)

Protec?ia surselor de alimentatoare la supratensiune

Punte pentru m?surarea coeficientului de reflexie (4)

Service TV ? defecte tipice pentru TV pe ?asiu CKT2190

Temporizator cu microcontroler

Tendin?e ?n dezvoltarea componentelor semiconductoare de putere (3)

Tester pentru re?ele RS232

Transceiver pentru 144 MHz ? receptorul (1)

Transformator toroidal ? prezentare

Voltmetru digital de panou (cu ICL7107R)

????????????????????????????????????????

2000-09

Amplificator audio de 25 W (cu TDA2030)

Amplificator de anten? TV (prezentare)

Anten? acustic?

Iluminat de siguran?? economic (1)

Montaje cu componente SMD (4) (miniemi??tor FM)

Punte pentru m?surarea coeficientului de reflexie (3)

Redresor trifazat cu absorb?ie sinusoidal? (2)

Scal? digital?

Sisteme ajut?toare de ascultare

Tendin?e ?n dezvoltarea componentelor semiconductoare de putere (2)

VU-metru (cu AN6884)

????????????????????????????????????????

2000-08

Adaptor stereo (cu TL082)

Anten? ? c??tig, c?mp de recep?ie (teorie)

Convertor UHF/VHF (2)

Frecven?metru digital

Montaje cu componente SMD (3) (miniemi??tor FM)

Prescaler ? divizor cu 10 (cu 74LS90)

Punte pentru m?surarea coeficientului de reflexie (2)

Redresor cu absorb?ie sinusoidal? (1)

Service TV ? Sisteme de comand? ?i control utilizate la TV Sony (2)

Tendin?e ?n dezvoltarea componentelor semiconductoare de putere (1)

Termoregulator

????????????????????????????????????????

2000-07

Amplificator AF de 6 W (cu TBA810)

Amplificator audio 2 x 22 W (cu TA8210AH)

Catalog ? Relee statice (S2 xxx)

Catalog ? TDA1602A (dublu deck player/recorder)

Comuta?ie static? ?i electromagnetic?

Condi?ionarea semnalelor pentru m?surarea deplas?rii

Convertor UHF/VHF (1)

Distribuitor de semnale video pe 3 linii

Egalizor audio (cu LA3600)

Montaje cu componente SMD (2)

Oscilator 41 ? 43 MHz

Punte pentru m?surarea coeficientului de reflexie (1)

Regulator ?n comuta?ie de 1,5 A (cu LM2563)

Service TV ? Sisteme de comand? ?i control utilizate la TV Sony (1)

Transmisie TV MA, MF sau digital?

????????????????????????????????????????

2000-06

Amplificator AF de 80 W (cu TDA7294)

Astabil-monostabil multifunc?ional cu MMC4047 (CD4047)

Calibrator portabil pentru Semnal Unificat

Catalog ? Relee electromagnetice

Convertor DC/DC multicelular (3)

Lumini dinamice prin software calculator

Montaje cu componente SMD (1)

Portul paralel la calculator

Receptor AM/FM (cu TDA1220B)

Service TV ? Televizorul Goldstar CKT2190 (func?ionarea incorect? a balejului vertical)

Sta?ie de telecomand? cu 4 canale

Sursa stabilizat? 5 V/3 A (cu LM317)

????????????????????????????????????????

2000-05

Amplificator AF de 5o W (cu TDA2050)

Camere video (teorie)

Catalog ? relee REED ?n capsul? DIL (DIP xxx)

Comand? automat? pentru ventilator

Convertor DC/DC multicelular (2)

Detector de v?rf

Milivoltmetru de laborator GVT-417B (prezentare)

Multimetru digital HC-81 (prezentare)

Service TV ? Televizorul Goldstar CKT2190 (lips? imagine)

Standardul DTMF

SWR ? m?surare automat?

Tehnica SMD (teorie) (2)

Temporizator

????????????????????????????????????????

2000-04

Amplificator AF stereo de 2 x 30 W (cu TDA7394)

Amplificator FI pe 9 MHz

Comparator de capacitate cu circuit PLL

Convertor DC/DC multicelular (1)

Determinarea alcoolemiei

Montaj pentru controlul tura?iei ma?inii de g?urit la 12 V

Pia?a televiziunii digitale

Preamplificator pentru microfon

Prescaler 1 GHz (cu SAB6456)

Releu de timp (prezentare)

Service TV ? Receptor TV cu memorii reinscriptibile

Surs? de alimentare stabilizat? 12 V/5 A

Tehnica SMD (teorie) (1)

Termpmetre electronice

Transcever pentru 144 MHz (3)

Verificarea tranzistoarelor de tip DTA/DTC

????????????????????????????????????????

2000-03

Amplificator audio 10 W

Anten? pentru 144 MHz (teorie) (2)

Baz? de timp

Catalog ? circuitte integrate AAF (STK xxx)

Compresor de dinamic?

Converor AC/AC cu tranzistoare

Filtru pentru cuplarea a 3 antene de recep?ie

Indicator de nivel (cu UAA180)

Interactivitatea DVD

?nc?rc?tor pentru acumulatoare Ni-Cd

?ntrerup?tor static

Multzimetru digital M92 (prezentare)

Oscilator VFO 5 ? 5,5 MHz

Protec?ia incintelor acustice

Service TV ? Receptorul Goldstar CKT2190

Transcever pentru 144 MHz (3)

????????????????????????????????????????

2000-02

Alarm? auto

Amplificator audio 75 W (cu TDA1514A)

Anten? pentru 144 MHz (teorie) (1)

Automat pentru rotirea antenei

Catalog ? MC33662

Catalog ? tranzistoare de putere (BU xxx, BUZ xxx, BUT xxx, BUX xxx)

Circuite logice CMOS (teorie)

Inductan?metru

Osciloscop digital pentru PC (PCS64I ? prezentare)

Preamplificator pentru 1,3 GHz

Receptor FM (cu MC3362)

Service TV ? Defec?iuni datorate lipiturilor componentelor pe cablaj

Simularea unei inductan?e

Transcever pentru 144 MHz (2)

Voltmetru cu 3 digi?i (cu C520D)

????????????????????????????????????????

2000-01

Amplificator audio 2 x 15 W (cu TDA2005)

Avantajele utiliz?rii tranzistoarelor MOSFET

Catalog ? MOSFET de putere (IRF xxx)

Convertor DC/DC

Filtru trece jos pentru eliminarea perturba?iilor TV

Minicamere video (prezentare)

Multimetru digital MAS830B (prezentare)

Oscilator cu cristal pentru 100 kHz

Osciloscop portabil (HPS5 ? prezentare)

Service TV ? Depanarea etajelor video

Siren? cu 4 tonuri

Televiziunea digtal?

Tensiunea de zgomot a rezistoarelor

Termostat

Transcever pentru 144 MHz (1)

Variator de tensiune alternativ?

????????????????????????????????????????

1999-12

Amplificator auto 2 x 22 W (cu TDA1553Q)

Automat pentru iluminat

BIP asociat cu litera K

Catalog ? Triace (TIC xxx, BT xxx, BTA xxx)

Egalizor audio (cu LA3607)

Lumin? dinamic?

Miniemi??tor FM

Mixer pentru emisie ?n 144 MHz

Multimetru digital M890C (prezentare)

Osciloscop 20 MHz (OS-5020G ? prezentare)

Service TV ? Dfec?iuni ale etajelor de prelucrare a semnalelor de nivel mic

Timpul de stocare a informa?iei ? suport h?rtie-suport electronic)

Turometru electronic (cu LM2917)

????????????????????????????????????????

1999-11

Acumulatoare cu gel (prezentare ?i teorie)

Catalog ? MMC22925, MMC22926

Evacuarea c?ldurii la circuitele integrate de putere

Generator de semnal 10 Hz ? 1 MHz (GAG809, GAG810 - prezentare)

Org? de lumini

Oscilator de mare stabilitate cu sintez? de frecven?? pentru 144 MHz

Preamplificator stereo

Service TV ? Depanarea defectelor de teletext

Sonerie pentru telefon

Supravegherea func?ion?rii microsistemelor

Temporizator

????????????????????????????????????????

1999-10

Amplificator audio 2 x 40 W (cu TDA8560Q)

Amplificator audio 250 W (cu TDA7294)

Anten? HB9CV petr 14 ? 28 MHz

Baz? de timp

Catalog ? MC3359

Frecven?metru 0,1 Hz ? 1,5 GHz (FC 7150U ? prezentare)

Generator de mir? (PG4011 ? prezentare)

Indicator de nivel (cu LM3915)

Oscilator universal 20 Hz ? 200 MHz

Osciloscop 10 MHz (GOS310 ? prezentare)

Service TV ? Depanarea etajelor echipate cu TDA3561A ?i TDA3592A

Stroboscop

Termometru electronic (cu ICL7107 ?i diplay TOF5461)

????????????????????????????????????????

1999-09

Amplificator audio 100 W (cu TDA7294)

Automat pentru scar?

Conceptul de putere muzical?

Controler stereo (cu TDA1524, TDA1526)

Emo??tor-receptor pentru telecomand?

Oscilator de mare stabilitate pentru 144 MHz

Osciloscop 4x100 MHz (OS5100RA ? prezentare)

Osciloscop portabil (prezentare)

Service TV ? Indiana 200

Surs? de alimentare cu tranzistor MOSFET (IRF220, IRF9530)

Surs? de alimentare stabilizat? 0 ? 30 V (cu bA723)

Voltmetru digital (cu ICL707)

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 2 years later...
Vizitator
Acest topic este acum închis pentru alte răspunsuri.
 Share

  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock