Jump to content

NTE 003 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V

Sign in to follow this  

1 Screenshot

About This File

Aprobat prin Ordinul nr. 32 din 17.11. 2004 al Preşedintelui ANRE

?nlocuieşte PE 104/93, PE 122/82 şi PE 123/78

 

CUPRINS:

 

I. SCOP

II. DOMENIU DE APLICARE

III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI

IV. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ

V. CONDIŢII CLIMATO-METEOROLOGICE, ?NCĂRCĂRI, GRUPAREA ?NCĂRCĂRILOR

V.1. Condiţii climato-meteorologice

V.2. Determinarea ?ncărcărilor normate

V.2.1. ?ncărcări datorate acţiunii v?ntului pe elementele liniei

V.2.2. ?ncărcări datorate maselor proprii şi a depunerilor de chiciură

V.2.3. ?ncărcări datorate tracţiunii din conductoare

V.3. Determinarea ?ncărcărilor de calcul

V.4. Gruparea ?ncărcărilor

VI. CONDUCTOARE

VII. IZOLATOARE, CLEME, ARMĂTURI

VII.1. Izolaţie

VII.2. Cleme şi armături

VIII. MONTAREA CONDUCTOARELOR PE ST?LPI, DISTANŢE, GABARITE

IX. TIPURI DE ST?LPI, IPOTEZE DE CALCUL

IX.1. Tipuri de st?lpi

IX.2. Ipoteze de calcul

IX.2.1. Regim normal de funcţionare

IX.2.2. Regim de avarie

IX.2.3. Condiţii de montaj

IX.2.4. Gruparea ipotezelor de calcul

X. ST?LPI METALICI

XI. ST?LPI DE BETON

XII. ST?LPI DE LEMN

XIII. FUNDAŢII

XIV. MĂSURI DE SIGURANŢĂ ŞI DE PROTECŢIE

XV. CULOARE DE TRECERE (DE FUNCŢIONARE), ZONE DE PROTECŢIE ŞI

ZONE DE SIGURANŢĂ PENTRU LINIILE ELECTRICE AERIENE

 

XV.1. Suprafeţe de teren necesare pentru construirea, retehnologizarea şi mentenanţa liniilor electrice aeriene 60

 

 

XVI. CONDIŢII DE COEXISTENŢĂ A LEA CU ELEMENTE NATURALE, OBIECTE, CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ETC. DIN VECINĂTATE

XVI.1. Traversări şi apropieri faţă de căi ferate

XVI.2. Traversări şi apropieri faţă de drumuri

XVI.3. ?ncrucişări şi apropieri faţă de linii electrice aeriene

XVI.4. ?ncrucişări şi apropieri faţă de linii de telecomunicaţii şi mijloace de transport pe cablu suspendat

XVI.5. Traversări şi apropieri faţă de conducte supraterane

XVI.6. Trecerea LEA prin zone cu circulaţie frecventă

XVI.7. Trecerea LEA prin zone de culturi pe spaliere metalice şi peste ?ngrădiri metalice

XVI.8. Traversări şi apropieri faţă de clădiri

XVI.9. Traversări, treceri şi apropieri faţă de poduri, baraje, diguri

XVI.10. Traversări şi apropieri faţă de ape şi cursuri de apă

XVI.11. Traversări şi apropieri faţă de conducte subterane

XVI.12. Traversări şi apropieri faţă de instalaţii de extracţie de petrol şi gaze naturale

XVI.13. Traversări si apropieri faţă de benzi transportoare

XVI.14. Traversări şi apropieri faţă de depozite şi clădiri cu substanţe inflamabile, cu pericol de explozie sau incendiu

XVI.15. Traversări şi apropieri faţă de aeroporturi

XVI.16. Traversări şi apropieri faţă de instalaţii de emisie şi recepţie de telecomunicaţii prin ?naltă frecvenţă 109

XVI.17. Traversări şi apropieri faţă de terenuri de sport

XVI.18. Traversări şi apropieri faţă de parcaje auto construite pe platforme ?n aer liber

XVI.19. Traversări şi apropieri faţă de terenuri normale şi terenuri accidentate

XVI.20.Traversări şi apropieri faţă de instalaţii de ?mbunătăţiri funciare

XVI.20.1. ?ncrucişarea liniilor electrice aeriene cu lucrări şi instalaţii de ?mbunătăţiri funciare

XVI.20.2. Paralelismul ?ntre liniile electrice aeriene cu lucrări şi instalaţii de ?mbunătăţiri funciare

XVI.20.3. Irigarea zonelor apropriate de linii electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV

 

XVII. MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

 

ANEXA 1. Prescripţii şi standarde
User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies and related technologies to improve your experience on this website to give you personalized content and ads, and to analyze the traffic and audience of your website. Before continuing to browse www.tehnium-azi.ro, please agree to: Terms of Use.