Sari la conținut

ola_nicolas - BlogPoză

Calculul pierderilor la miezurile din tabla silicioasa ale transformatoarelor

Publicat de ola_nicolas , 11 octombrie 2017 - * * * - - · 823 Vizualizari

1. Baza de date tehnice

Baza de date tehnice este sintetizata în tabelele din primele doua atașamente ale acestui articol.
În primul atașament sunt sintetizate (după E. Pietrareanu – Agenda Electricianului, ediția 1986) principalele caracteristici ale tablelor silicioase cu granulatie neorintata, produse în România până în anul 1990.

În atașamentul al...


Poză

Calculul numărului de spire din primarul şi secundarul transformatoarelor

Publicat de ola_nicolas , 02 aprilie 2017 - * * * - - · 636 Vizualizari

Pentru calculul numărului de spire în primar și secundar, se va utiliza o mărime statistică, ΔU% – denumită căderea de tensiune pe înfășurările transformatorului. Aceasta mărime se poate găsi inclusiv în documentația furnizata de producătorii de transformatoare și se da de obicei în procente. În fig. 1, este reprezentata grafic variația acestei mărimi, fu...


Poză

Tuburi electronice. Noi regresii utilizabile la modelarea caracteristicilor anodice.

Publicat de ola_nicolas , 14 februarie 2017 - * - - - - · 294 Vizualizari

Tuburi electronice. Noi regresii utilizabile la modelarea caracteristicilor anodice.
Partea III-a.

3. Rezultate practice

Exemplul 1. Sa analizam cazul dublei triode ECC81, având ca echivalente identice sau apropiate: 12AT7; CV10662; CV455; CV8154; CV9859, etc. Conform relației (2.1) se poate găsi următoarea soluție:(3.1)
Fig. 3.1 – Caracteri...


Poză

Tuburi electronice. Noi regresii utilizabile la modelarea caracteristicilor anodice

Publicat de ola_nicolas , 14 februarie 2017 - - - - - - · 235 Vizualizari

Tuburi electronice. Noi regresii utilizabile la modelarea caracteristicilor anodice.
Partea a II-a.

2. Noile ecuații

În ecuația (1.3) am introdus un nou parametru, exponentul y și se scrie precum în relația (2.1)
(2.1)
Prin aceasta modificare, coeficientul mu, își modifica domeniul de valori, nemaifiind de mărime apropiata valorilor factorului de a...


Poză

Tuburi electronice. Noi regresii utilizabile la modelarea caracteristicilor anodice.

Publicat de ola_nicolas , 14 februarie 2017 - - - - - - · 244 Vizualizari

Tuburi electronice. Noi regresii utilizabile la modelarea caracteristicilor anodice
Partea I-a

1. În loc de prefață.

În cazul triodelor, regresiile neliniare pentru definirea unor familii de curbe analitice capabile sa descrie caracteristicile curenților anodici în funcție de tensiunea anodică, au avut următoarea evoluție cunoscuta de mine....


Poză

Puterile, curenţii şi randamentul preliminat ale unui transformator construit in regim de hobby.

Publicat de ola_nicolas , 30 octombrie 2013 - * * * * * · 2.199 Vizualizari

Puterile, curenţii şi randamentul preliminat ale unui transformator construit in regim de hobby.

Ca date de proiectare iniţiale, avem la dispoziţie cel mai adesea tensiunile U 1 , în primar şi U 2 i (i =1, 2,…, fiind indicele curent al secundarului) în secundarul de indice i .
Se mai cunoaşte, puterea aparentă a fiecărui circuit secundar P 2 i ,...


Poză

O relatie importanta pentru calculul transformatoarelor, dedusa utilizand bazele electrotehnicii

Publicat de ola_nicolas , 19 octombrie 2013 - - - - - - · 2.174 Vizualizari

Pentru determinarea amplitudinii inducţiei în miez, este necesară evidenţierea unei relaţii analitice din care aceasta să poată fi determinată, astfel încât sa fie pusă în corespondenţă directă cu elementele dimensionale ale miezului magnetic al transformatorului. Vom considera în cele ce urmează că inducţia în miez este origine de fază şi are o variaţie...

emil.matei.ro Cel mai cuprinzator director romanesc